Rozwiązania w zakresie środków ochrony indywidualnej dla przemysłu naftowego i gazowniczego

Rozwiązania w zakresie środków ochrony indywidualnej dla przemysłu naftowego i gazowniczego


  • Pobierz przewodnik
  • Ochrona dla każdego zadania
  • Poznaj nasze marki
  • Artykuły i studia przypadków
 
 
 
 
 
 

Pobierz przewodnik

Poznaj środki ochrony indywidualnej dostosowane do zagrożeń napotykanych przez pracowników przemysłu naftowego i gazowniczego.

Więcej w przewodniku

Dlatego, że każdy ma kogoś, komu zależy, abyś bezpiecznie wrócił do domu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwierty, produkcja oraz rafinacja ropy naftowej i gazu to czynności wysokiego ryzyka w ekstremalnych warunkach.

Aby pozostać konkurencyjne, firmy z sektora naftowego i gazowniczego, wykorzystują nowe technologie i koncentrują się na poprawie wydajności i efektywności, począwszy od platform wiertniczych, po rafinerie petrochemiczne.

Pracownicy w przemyśle naftowym i gazowniczym wykonują wiele zadań wysokiego ryzyka, które wiążą się z potencjalnymi pożarami, zagrożeniami mechanicznymi i narażeniem na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. W niektórych przypadkach zadania są wykonywane w ekstremalnych warunkach pogodowych i w odległych lokalizacjach.

W rezultacie pracownicy w przemyśle naftowym i gazowniczym muszą stawiać czoła wielu zagrożeniom w bardzo dynamicznym środowisku pracy, a kierownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy mają wiele zadań do pogodzenia. 

Firma DuPont oferuje szeroki wybór środków ochrony indywidualnej, aby sprostać tym zagrożeniom, w tym: niepalną odzież Nomex®, odzież Tyvek® do ochrony przed drobnymi cząstkami stałymi i lekkim ochlapaniem cieczą, odzież Tychem®, rękawice Tychem® i taśmę Tychem® do ochrony przed stężonymi związkami chemicznymi oraz rękawice wykonane z włókna Kevlar® do ochrony przed przecięciem i wieloma zagrożeniami. Eksperci firmy DuPont są również dostępni, aby pomóc menedżerom BHP uprościć proces właściwego dopasowania środków ochrony indywidualnej do zagrożeń, na jakie są narażeni pracownicy.

 
 
 
 
 
 

    Ochrona dla każdego zadania

 
 
 

DPT_Chemical_protection_2x_final.png
Ochrona przed różnymi substancjami chemicznymi i cząstkami stałymi
DPT_Cut_2x_icon_v2.png
Wiodąca w branży odporność na przecięcie
DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Ochrona przed łukiem elektrycznym i odporność na wysoką temperaturę i płomienie
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Lepsza ochrona przy dłuższych ekspozycjach i wyższych temperaturach

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Odporność na rozdarcia i przetarcia
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Ekstremalnie trwałe i wytrzymałe rozwiązania ochronne
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Nieodłączna ochrona, która się nie spiera ani nie zużywa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do swojej pracy w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić