Ochrona podczas dekontaminacji i likwidacji szkód

 
 
 

Globalne podejście do bezpieczeństwa

 
 
 
 
 
 

Każdego roku tysiące hektarów ziemi podlega dekontaminacji i rekultywacji.Obejmuje to tereny poprzemysłowe — tradycyjnie wykorzystywane do celów przemysłowych lub rolniczych, leśnych lub wydobywczych, a także tereny wojskowe lub arsenały z czasów I i II wojny światowej.

Często trudne warunki pracy na odkażanych terenach mogą stwarzać różne zagrożenia na różnych etapach, które wymagają od odzieży nie tylko niezawodnej i solidnej ochrony, ale także wysokiego poziomu komfortu i dobrego dopasowania, aby pozwolić użytkownikom pracować z maksymalną wydajnością.

Ochrona przed tymi substancjami chemicznymi jest bardzo ważna, by nie doprowadzić do zainfekowania siebie, innych pracowników, a także rodziny i sąsiadów.Dlatego wielu pracowników zatrudnionych w przemyśle wybiera odzież ochronną DuPont™ Tyvek® i Tychem®.

 
 
 

Odzież ochronna Tyvek®

Tyvek® pomaga zapewnić idealną równowagę między wymaganiami ochrony, trwałości i wygody pracowników w środowiskach przemysłowych i miejscach z kontrolą sterylności, takich jak niektóre hale produkcyjne, zakłady farmaceutyczne, fabryki pojazdów czy usługi komunalne.

Więcej
 
 
 

Odzież Tychem®

By zapewnić sobie ochronę przed zagrożeniami chemicznymi, pracownicy przemysłowi polegają na odzieży DuPont™ Tychem®.

Więcej