Środki ochrony indywidualnej do zastosowań w zakładach użyteczności publicznej

Środki ochrony indywidualnej do zastosowań w zakładach użyteczności publicznej


  • Pobierz przewodnik
  • Ochrona przy każdym zadaniu
  • Poznaj nasze marki
  • Artykuły i studia przypadków
 
 
 
 
 
 

Pobierz przewodnik

Zapoznaj się ze środkami ochrony indywidualnej dostosowanymi do zagrożeń napotykanych przez pracowników branż użyteczności publicznej.

Przeglądaj przewodnik

Dlatego, że wszyscy mamy kogoś, kto oczekuje, że wrócimy bezpiecznie do domu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiele zagrożeń w dynamicznym środowisku pracy

Obecnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na całym świecie muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak coraz silniejsza konkurencja, bardziej rygorystyczne przepisy, niższe dotacje rządowe oraz społeczna presja na wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł energii.

Aby zachować konkurencyjność, firmy modernizują się i korzystają z wydajniejszych systemów wytwarzania, transmisji i dystrybucji. Ważnym elementem modernizacji jest dywersyfikacja źródeł energii, co oznacza zmniejszenie udziału energii pozyskiwanej z jednego źródła, czyli z paliw kopalnych na rzecz wielu różnych odnawialnych źródeł energii.

W efekcie pracownicy branży użyteczności publicznej odpowiedzialni za dostarczanie energii, która zaspokaja podstawowe potrzeby świata, muszą mierzyć się z nowymi i różnorodnymi zagrożeniami w bardzo dynamicznym i zmieniającym się środowisku pracy. DuPont oferuje szeroki wybór środków ochrony indywidualnej, które chronią przed wieloma zagrożeniami, w tym:  odzież Nomex® zapewniającą ochronę przed zagrożeniami termicznymi i łukiem elektrycznym; rękawice z Kevlaru® chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i wieloma innymi; odzież Tyvek® chroniącą przed zagrożeniami związanymi z małymi cząstkami i cieczami w postaci mgły; odzież i rękawice Tychem® chroniące przed różnymi substancjami chemicznymi oraz odzież ProShield® do ochrony przed kurzem i brudem.

 
 
 
 
 
 

Ochrona przy każdym zadaniu

 
 
 

DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Ochrona przed łukiem elektrycznym oraz odporność na wysoką temperaturę i płomienie
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Lepsza ochrona przy dłuższych ekspozycjach i wyższych temperaturach
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Naturalna ochrona, która się nie spiera, ani nie zużywa

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Odporność na rozdarcia i przetarcia
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Ekstremalnie trwałe i wytrzymałe środki ochrony
 
 
 

Ochrona przed łukiem elektrycznym │DuPont™ Nomex® „Łuk Andrieja”

Od ochrony pracowników po szkolenia BHP – SARP VEOLIA

Tour Métropole Val de Loire

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiednie produkty dla służb komunalnych w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić