Środki ochrony indywidualnej do zastosowań w zakładach użyteczności publicznej

Środki ochrony indywidualnej do zastosowań w zakładach użyteczności publicznej

 
 
 

Dlatego, że wszyscy mamy kogoś, kto oczekuje, że wrócimy bezpiecznie do domu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy Twoi pracownicy mają pełną ochronę?

Pracownicy z branż użyteczności publicznej stykają się z wieloma zagrożeniami. Według raportu dotyczącego wypadków w pracy Amerykańskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa w pracy (OSHA, Occupational Safety and Health Administration) w okresie od stycznia 2015 r. do września 2019 r. większość obrażeń w branży użyteczności publicznej, w ramach różnych podkategorii urazów, była związana ze złamaniami i amputacjami. Ok. 32% stanowiły oparzenia cieplne (termiczne); 26% nacięcia i rany, a prawie 5% obrażenia wywołane oparzeniami chemicznymi i korozją. Łącznie 71,14% przypadków dotyczyło obrażeń ciała i rąk.

Zapewnienie pracownikom właściwej ochrony przed zagrożeniami, na które są narażeni, to ogromna odpowiedzialność. Firma DuPont Personal Protection ma szczegółową wiedzę, ogromne doświadczenie i rozbudowaną ofertę rozwiązań w zakresie środków ochrony indywidualnej — wszystko to może pomóc zapewnić Twoim pracownikom bezpieczeństwo.

Aby ułatwić proces podejmowania decyzji, od oceny ryzyka po wdrożenie, zalecamy skorzystanie z metodologii 4P.

 
 
 

Pobierz przewodnik

Zapoznaj się ze środkami ochrony indywidualnej dostosowanymi do zagrożeń napotykanych przez pracowników branż użyteczności publicznej.

Przeglądaj przewodnik
 
 
 

Wiele zagrożeń w dynamicznym środowisku pracy

Obecnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na całym świecie muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak coraz silniejsza konkurencja, bardziej rygorystyczne przepisy, niższe dotacje rządowe oraz społeczna presja na wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł energii.

Aby zachować konkurencyjność, firmy modernizują się i korzystają z wydajniejszych systemów wytwarzania, transmisji i dystrybucji. Ważnym elementem modernizacji jest dywersyfikacja źródeł energii, co oznacza zmniejszenie udziału energii pozyskiwanej z jednego źródła, czyli z paliw kopalnych na rzecz wielu różnych odnawialnych źródeł energii.

W efekcie pracownicy branży użyteczności publicznej odpowiedzialni za dostarczanie energii, która zaspokaja podstawowe potrzeby świata, muszą mierzyć się z nowymi i różnorodnymi zagrożeniami w bardzo dynamicznym i zmieniającym się środowisku pracy. DuPont oferuje szeroki wybór środków ochrony indywidualnej, które chronią przed wieloma zagrożeniami, w tym:  odzież Nomex® zapewniającą ochronę przed zagrożeniami termicznymi i łukiem elektrycznym; rękawice z Kevlaru® chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i wieloma innymi; odzież Tyvek® chroniącą przed zagrożeniami związanymi z małymi cząstkami i cieczami w postaci mgły; odzież i rękawice Tychem® chroniące przed różnymi substancjami chemicznymi oraz odzież ProShield® do ochrony przed kurzem i brudem.

Ochrona przy każdym zadaniu

 
 
 

DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Ochrona przed łukiem elektrycznym oraz odporność na wysoką temperaturę i płomienie
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Lepsza ochrona przy dłuższych ekspozycjach i wyższych temperaturach
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Naturalna ochrona, która się nie spiera, ani nie zużywa

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Odporność na rozdarcia i przetarcia
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Ekstremalnie trwałe i wytrzymałe środki ochrony
 
 
 

Ochrona przed łukiem elektrycznym │DuPont™ Nomex® „Łuk Andrieja”

Od ochrony pracowników po szkolenia BHP – SARP VEOLIA

Tour Métropole Val de Loire

 

 
 
 
 
 
 

Biblioteka Webinariów

Weź udział w naszych webinariach z serii DuPont Personal Protection Webinar Academy i zostań ekspertem w dziedzinie środków ochrony indywidualnej.

Więcej
 
 
 

Metodologia 4P do oceny ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego 

Dzięki holistycznemu podejściu do ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego i ochrony przed nim, metodologia 4P upraszcza ocenę ryzyka, zamykając w ją w czterech krokach. 

Przeglądaj
 
 
 

Nomex® dla branży elektroenergetycznej/użyteczności publicznej

Nomex® pozwala tworzyć lekkie, wygodne i chroniące przed łukiem elektrycznym środki ochrony indywidualnej zapewniające pracownikom z branży użyteczności publicznej i ogólnej branży elektrycznej niezbędną ochronę. 

Przeglądaj
 
 
 

SafeSPEC™ 

Od odzieży niepalnej przez rękawice i zarękawki odporne na przecięcie po przeciwchemiczne kombinezony ochronne, znajdź odpowiednie dla Ciebie środki ochrony indywidualnej na stronie internetowej  SafeSPEC™.

Przejdź do SafeSPEC™
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiednie produkty dla służb komunalnych w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić