Od ochrony pracowników po szkolenia BHP - SARP VEOLIA

Studium przypadku
 
 
 
SARP Group, spółka zależna koncernu Veolia, świadczy pełen zakres usług związanych z oczyszczaniem ścieków, odbiorem odpadów niebezpiecznych, czyszczeniem i konserwacją urządzeń przemysłowych. W tych zastosowaniach bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem.
 
 
 

Dlatego przy przeprowadzaniu oceny ryzyka SARP polega na doświadczeniu DuPont Personal Protection. Celem jest dobranie optymalnej odzieży ochronnej do pracy z materiałami niebezpiecznymi, na które narażeni są pracownicy podczas wykonywania poszczególnych zadań i w trakcie całej zmiany. Konieczne jest również uświadomienie pracownikom, jak ważne jest prawidłowe zakładanie i zdejmowanie odzieży, aby uniknąć przypadkowego skażenia w następstwie długotrwałej lub poważnej ekspozycji.

 
 
 

Tyvek® 500 Xpert, ŚOI kategorii III, typ 5 i 6, odzież o wysokiej skuteczności ochrony przed cząstkami stałymi

Pracownicy SARP Centre Ouest od kilku lat odwiedzają jeden z zakładów firmy Lhoist, światowego lidera w produkcji wapna gaszonego (wodorotlenku wapnia). Zakład jest położony w Neau (Mayenne, zachodnia Francja) i specjalizuje się w produkcji wapna, które jest wykorzystywane w wielu branżach, m.in. w budownictwie, rolnictwie, hutnictwie szkła, gałęziach produkcyjnych.

SARP co miesiąc świadczy w tej lokalizacji usługi czyszczenia i odpompowywania za pomocą cysterny wyposażonej w pompę próżniową. Ta operacja obejmuje usuwanie wapna w przypadku przelania oraz odzyskiwanie pyłu wapiennego z różnych obiektów produkcyjnych, takich jak silosy, sita, kruszarki i przenośniki taśmowe.

 

 
 
 
Wapno niegaszone to bardzo agresywny produkt, który w temperaturze pokojowej przyjmuje formę stałą, narażając pracowników SARP Ouest na różne zagrożenia. Oprócz podrażnienia dróg oddechowych i błon śluzowych istnieje również ryzyko oparzeń chemicznych i termicznych. Wapno zmieszane z wodą wydziela ciepło, a temperatura może osiągnąć 100°C. Dlatego ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko pocenia się poprzez unikanie jakiegokolwiek kontaktu ze skórą. Każdy technik oprócz innych środków ochrony indywidualnej nosi także kombinezon z kapturem Tyvek® 500 Xpert firmy DuPont, który:
  • zapewnia skuteczną barierę i dużą wytrzymałość mechaniczną dzięki unikalnej technologii włókniny wykonanej przez firmę DuPont z polietylenu o dużej gęstości (HDPE);
  • dzięki swojej konstrukcji i koncepcji zapewnia wysoki komfort użytkowania i ochronę przed działaniem cząstek stałych o średnicy powyżej 1 mikrona przez cały czas użytkowania, nawet po ścieraniu;
  • gwarantuje idealne dopasowanie do ciała podczas poruszania się, chroniąc w ten sposób nie tylko skórę, ale także drogi oddechowe dzięki ergonomicznemu krojowi, gumce w talii i elastycznym mankietom rękawów i nogawek. Lekki i oddychający kombinezon z kapturem Tyvek® 500 Xpert zapobiega biernemu wdychaniu cząstek, które są niewidoczne dla ludzkiego oka.

 


Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, odzież
Tyvek® 500 Xpert można łączyć z odpowiednimi rękawicami nitrylowymi, takimi jak Tychem® NT450, wysokim obuwiem chroniącym przed chemikaliami, a także ze środkami ochrony oczu, głowy i dróg oddechowych.

Tychem® 6000 F, kombinezony typ 3/4/5 i 6 odpowiednie do czyszczenia zbiorników na substancje chemiczne

 
 
 
Usługi konserwacji i czyszczenia przemysłowego świadczone przez SARP obejmują również usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz czyszczenie

- Takie interwencje narażają naszych pracowników na wszelkiego rodzaju chemikalia, które mogą być żrące, łatwopalne i toksyczne. W konsekwencji są oni wystawieni na działanie różnych czynników chemicznych lub biologicznych związanych z używaniem sprzętu pod wysokim ciśnieniem i pracą w przestrzeniach zamkniętych. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie pracownikom kompleksowej ochrony poprzez wyposażenie ich w pełen zestaw środków ochrony indywidualnej odpowiednich do specyfiki materiałów, z którymi mają do czynienia -

Axelle Abid, Dyrektor ds. Jakości, BHP i Ochrony środowiska, SARP Centre Ouest.

 
 
 

Na przykład, podczas odpompowywania i czyszczenia zbiorników zawierających odpady niebezpieczne, takie jak soda kaustyczna (wodorotlenek sodu), pracownicy SARP Centre Ouest noszą kombinezon DuPont™ Tychem® 6000 F. Dzięki ergonomicznemu kapturowi z samoprzylepną patką pod brodą kombinezon zapewnia skuteczną ochronę przed stężonymi organicznymi lub nieorganicznymi substancjami chemicznymi, a także maksymalną ochronę przed czynnikami biologicznymi, uniemożliwiając kontakt substancji niebezpiecznych z ciałem. Elastyczny mankiet rękawa z pętelką na kciuk zapewnia idealne dopasowanie kombinezonu i rękawic ochronnych.

Aby zapobiec ochlapaniu ciała, pracownicy techniczni noszą również wysokie obuwie chroniące przed chemikaliami, rękawice neoprenowe Tychem® NP570 CT i sprzęt ochrony dróg oddechowych. Ponadto, dla zapewnienia optymalnej szczelności, do oklejenia połączeń pomiędzy ŚOI przy kostkach, nadgarstkach i wokół twarzy stosuje się taśmę samoprzylepną Tychem® 2000.

 
 
 

Do sprzątania na przestrzeniach otwartych SARP zaleca swoim pracownikom noszenie kombinezonu Tyvek® 800 J kategorii III, typ 3/4/5 i 6. Jest on lekki i oddychający, a jednocześnie chroni przed działaniem rozcieńczonych cieczy na bazie kwasów, zasad lub wody pod ograniczonym ciśnieniem.

Niezależnie od wyposażenia ochronnego, konieczne jest  poprawne zakładanie i zdejmowanie odzieży, aby uniknąć przypadkowego skażenia w następstwie długotrwałej lub poważnej ekspozycji. Również w tym przypadku SARP nawiązał współpracę z DuPont Personal Protection, aby podnieść świadomość potencjalnych zagrożeń i przeszkolić wszystkich swoich pracowników (brygadzistów, techników i podwykonawców) w zakresie najlepszych praktyk.

 
 
 

Od zaleceń po szkolenia: wsparcie w każdym momencie

- Oprócz dostępu do pełnej gamy rozwiązań, które oferują kompleksową ochronę dla naszych działań, a jednocześnie zapewniają naszym pracownikom wygodę, wytrzymałość mechaniczną i oddychalność, od kilku lat współpracujemy z DuPont Personal Protection, dlatego że udziela niezawodnego wsparcia w terenie -

Veronique Godart, Dyrektor ds. BHP w SARP

 
 
 
 
 
 

DuPont Personal Protection był zaangażowany na każdym etapie i od początku współpracował z SARP, doradzając przy doborze kombinezonów dostosowanych do pracy z różnymi materiałami niebezpiecznymi (ciekłymi, stałymi, gazowymi), na kontakt z którymi pracownicy są narażeni w trakcie pracy. Pełna zgodność jest następnie sprawdzana w rzeczywistych warunkach dzięki dostępności próbek i opinii użytkowników przed walidacją.

- Dziś DuPont Personal Protection pomaga nam szkolić wszystkich naszych pracowników, aby mogli dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej do wykonywanej pracy, a także ściśle przestrzegali procedur zakładania i zdejmowania odzieży, co jest niezbędne dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Dlatego postanowiliśmy podjąć bliską współpracę z DuPont Personal Protection i nakręcić filmy instruktażowe, które będą integralną częścią wszystkich naszych szkoleń - dodała Veronique Godart. 

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj filmy:

Procedury zakładania i zdejmowania Tyvek® 800 J - we współpracy z SARP VEOLIA

Procedury zakładania i zdejmowania Tyvek® 500 Xpert - we współpracy z SARP VEOLIA

Procedury zakładania i zdejmowania Tychem® 6000 F - we współpracy z SARP VEOLIA

 
 
 

Więcej informacji:

Tyvek® 800 J
Tyvek® 800 J
Tyvek® do ŚOI
Tyvek® do ŚOI
Tyvek® 500 Xpert
Tyvek® 500 Xpert
 
 
 

Znajdź najbardziej odpowiedni produkt ochronny dla swojego zastosowania lub sektora dzięki DuPont ™ SafeSPEC ™
SafeSPEC™

Znajdź najbardziej odpowiedni produkt ochronny do swojej pracy z SafeSPEC ™.

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić