Odzież Ochronna Używana Przy Produkcji Akumulatorów Litowo-jonowych

 
 
 

Głównym źródłem energii dla pojazdów elektrycznych są akumulatory litowo-jonowe. Energia elektryczna jest rozładowywana, gdy jony litu przepływają z anody (elektrody ujemnej) do katody (elektrody dodatniej) i odwrotnie podczas ładowania.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ostrzega przed poważnymi lub śmiertelnymi zagrożeniami związanymi z niektórymi substancjami chemicznymi stosowanymi w procesie produkcji. Narażenie może nastąpić na różnych etapach: od przygotowania zawiesiny po napełnianie elektrolitu i formowanie*. Konsekwencje wyraźnie uwidaczniają znaczenie wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla pracowników i dla środowiska. W niektórych zaawansowanych procesach może to wymagać stosowania odzieży ochronnej przystosowanej do pomieszczeń czystych, takiej jak DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Firma DuPont oferuje bogaty asortyment jednorazowej odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi oraz jednorazowej odzieży do pomieszczeń czystych, które pomagają chronić pracowników mających kontakt z materiałami niebezpiecznymi podczas produkcji ogniw akumulatorowych lub materiałów stosowanych w akumulatorach, a także chronić wrażliwe procesy technologiczne przed zanieczyszczeniem. Dzięki wiedzy i doświadczeniu na całym świecie oferujemy klientom w całym łańcuchu produkcyjnym sugestie dotyczące środków ochrony indywidualnej wymaganych na różnych etapach: od produkcji katod i elektrolitów po montaż ogniw.

 

Branże


mining-icon.png
Górnictwo <br><br><br>
refinery-icon.png
Rafinacja <br><br><br>
battery-manufacturing-icon.png
Produkcja akumulatorów <br><br>

ev-auto-manufacturing-icon.png
Produkcja samochodów elektrycznych
battery-recycling-icon.png
Recykling akumulatorów<br><br>

Od dłuższego czasu rozwiązania DuPont Personal Protection z powodzeniem stosowane są przez wiodących producentów akumulatorów w Europie. Osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych sugestii dotyczących odzieży spełniającej ich potrzeby prosimy o kontakt z nami.

 

 

 
 
 

Nasze narzędzie internetowe pomoże Ci dobrać odpowiednią odzież firmy DuPont do użycia w środowisku, w którym występują zagrożenia chemiczne lub w pomieszczeniach czystych. -> safespec.dupont.co.uk