Co to jest łuk elektryczny?

 
 
 

Łuk elektryczny to jedno z najpoważniejszych i najmniej pojmowanych zagrożeń elektrycznych. Łuk elektryczny (zwany czasem „przeskokiem elektrycznym”) to nieprzerwane wyładowanie elektryczne prądu o wysokim natężeniu przechodzące przez lukę powietrzną między przewodnikami. Zjawisku towarzyszy bardzo jasne światło ultrafioletowe oraz bardzo wysoka temperatura. Łuk elektryczny jest najczęściej spowodowany zwarciem, który następuje czasem w wyniku awarii technicznej sprzętu elektrycznego (np. nieprawidłowego montażu, kurzu, korozji, zanieczyszczeń czy zwykłego zużycia). W większości przypadków jednak zwarcia spowodowane są błędem ludzkim (np. przez pracownika dotykającego próbnikiem złej powierzchni lub przez upuszczone narzędzie).

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO?

W zależności od mocy łuku elektrycznego, funkcji natężenia łuku i jego czasu trwania oraz odległości od niego, może on powodować:

  • wysoką temperaturę łuku elektrycznego do 20 000°C – powodującą oparzenia skóry i ciała pracownika,
  • pożar – powodujący potencjalne obrażenia u pracownika oraz szkody w miejscu pracy,
  • wybuch (wyładowanie łuku elektrycznego) z ciśnieniem dochodzącym do 1000 kg/m2, który z dużą prędkością wyrzuca roztopione cząsteczki metalu, pozostałości zniszczonego sprzętu i powiązanych z nim elementów – powodujący obrażenia u pracownika,
  • Fala dźwiękowa (do 140 dB, głośna jak strzał z pistoletu) – powodująca uszkodzenie słuchu u pracownika,
  • Błysk światła ultrafioletowego – uszkadzający wzrok pracownika.

Konsekwencje dla osób pracujących na sprzęcie elektrycznym pod napięciem lub w jego pobliżu przede wszystkim będą zależeć od ilości energii otrzymanej na powierzchni ciała, zależącej od odległości od łuku. U narażonej osoby głównym problemem są oparzenia skóry.

KIEDY WYSTĘPUJE ŁUK ELEKTRYCZNY?

Łuk elektryczny może wystąpić zawsze wtedy, gdy sprzęt elektryczny znajduje się pod napięciem, np. wtedy, gdy w trakcie konserwacji lub naprawy nie można z jakiegoś powodu wyłączyć zasilania sprzętu.

 
 
 

Zobacz, jak Nomex® chroni życie pracowników narażonych na skutki wystąpienia łuku elektrycznego

 
 
 

Arc-Man®

Zobacz, jak ognioodporna odzież radzi sobie w różnych warunkach testowych i jakie są związane z nimi przewidywane oparzenia. 

Przeglądaj
 
 
 

Metodologia 4P do oceny ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego

Dzięki całościowemu podejściu do ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego i ochrony przed nim, metodologia 4P upraszcza ocenę ryzyka, zamykając w ją w czterech krokach.

Przeglądaj
 
 
 

Normy ochrony przed łukiem elektrycznym

Zobacz, jak ważnym kryterium podczas wyboru środków ochrony indywidualnej (PPE) jest sygnowanie znakami CE oraz zgodność z różnymi normami i regulacjami.

Przeglądaj