UKAEA współpracuje z DuPont nad poprawą bezpieczeństwa

Studium przypadku
Studium przypadku
Odzież ochronna UKAEA opracowana wspólnie z DuPont
 
 
 

Pracownicy w UKAEA korzystają z pomocy przy zakładaniu środków ochrony osobistej w strefie kontrolowanej przed rozpoczęciem pracy, a także przy ich zdejmowaniu w wyznaczonej strefie bezpiecznej po zakończeniu pracy.

 

 
 
 

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić