Nomex® obniża koszty użytkowania odzieży ochronnej

Artykuł
Artykuł
Niższe łączne koszty użytkowania włókien Nomex®
 
 
 

Niższe łączne koszty użytkowania

 

 
 
 

Od dziesięcioleci włókno  Nomex® wykazuje swoje niezmienne właściwości ochronne. W rezultacie wykonana z niego odzież nie tylko pomaga chronić życie i zdrowie strażaków, ale pomaga również zminimalizować naprawy i konserwację. A to w dłuższej perspektywie przekłada się na znaczne oszczędności.

Cykl życia ubrania

Efektywność kosztowa odzieży ochronnej w dużej mierze zależy od trwałości ubrania, dlatego dobrze wiedzieć, że odzież wykonana z włókna Nomex® jest bardzo trwała. Producenci opracowują ją z myślą o długotrwałej ochronie, która pozostaje niezmienna po praniu.

Dzięki doskonałej konstrukcji i krojowi ubrania wykonane z włókna Nomex® zachowują właściwości ochronne i przepuszczalność powietrza nawet, gdy są używane w trudnych warunkach, poddane ścieraniu lub wystawione na działanie promieni UV.

Długotrwała ochrona

Firma DuPont na każdym etapie produkcji podejmuje działania mające na celu zmaksymalizowanie ochrony, wytrzymałości i wygody odzieży przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej.

Dużą uwagę przykłada się do zminimalizowania szkodliwego wpływu promieniowania UV. Niska odporność materiału na działanie światła słonecznego może znacznie skrócić żywotność taniego ubrania, co w rezultacie czyni je droższym.

Tkaniny wykonane z włókna Nomex® w porównaniu z innymi tkaninami pomagają uzyskać większą odporność na ścieranie, co jest skorelowane z żywotnością i wytrzymałością ubrania — parametrami kluczowymi dla strażaków w Europie.

Wynik finansowy

Ubranie wykonane z włókna Nomex® pomaga zapewnić długotrwałą ochronę na wysokim poziomie i mniejszy całkowity koszt własności. Włókno Nomex® pomaga mądrze wykorzystać każdą wydaną złotówkę i stanowi cenną alternatywę dla tanich rozwiązań.

Jak DuPont™ Nomex® chroni przed szokiem termicznym?

Dzięki badaniom i innowacyjności na przestrzeni lat odzież ochronna dla strażaków wykonana z włókna DuPont™ Nomex® radykalnie pomaga przeciwdziałać szokowi termicznemu. Zobacz film.

 
 
 

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić