Ochrona przed skażeniem cytostatykami - Tyvek® i Tychem®

Artykuł
Artykuł
Ochrona przed skażeniem lekami cytostatycznymi — Tyvek® i Tychem®
 
 
 

Personel pracujący z cytostatykami musi być zabezpieczony przed  zagrożeniami, ponieważ  wiele związków cytostatycznych wykazuje działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwie wpływa na rozrodczość. Jednocześnie istotna jest ochrona produktu przed zanieczyszczeniem przez ludzi.

Leki cytostatyczne są stosowane w terapii onkologicznej (chemioterapii), aby hamować namnażanie się komórek rakowych. Coraz częściej używane są także w leczeniu innych chorób. Ich toksyczne działanie rozciąga się jednak również na zdrowe komórki.

Aby chronić personel mający styczność z cytostatykami, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. W przypadku cytostatyków zastosowanie mają ogólne zalecenia dotyczące pracy z substancjami niebezpiecznymi, tzn. trzeba wprowadzić wszystkie dostępne środki techniczne i organizacyjne. Należy np. dołożyć starań, aby zapobiec tworzeniu się aerozoli i pyłów cytostatyków i uniknąć skażenia podczas produkcji, przygotowywania, podawania, utylizacji, przechowywania i transportu leków cytostatycznych. Już nawet niewielki kontakt z substancjami cytostatycznymi stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko kontaktu, należy zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, aby zapewnić pełne, skuteczne zabezpieczenie. Dobór środków ochrony indywidualnej zależy od wyników przeprowadzonej oceny ryzyka, obok środków technicznych i organizacyjnych.

Środki zapobiegawcze mają zastosowanie do wszystkich pracowników narażonych na kontakt z cytostatykami, nie tylko podczas produkcji i przygotowywania, ale również ich aplikacji, wysyłki i usuwania, wliczając pracowników służb sprzątających i konserwacyjnych.

Zarówno odzież do pomieszczeń czystych, jak i przeciwchemiczna odzież ochronna do użytku w pomieszczeniu czystym musi spełniać te same podstawowe kryteria: materiał nie może pylić, konstrukcja odzieży musi być odpowiednio szczelna a powierzchnia gładka, aby zminimalizować ryzyko przywierania do niej cząstek stałych. Odzież do pracy z cytostatykami musi być wygodna, zapewniać skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych i musi nadawać się do sterylizacji.

Kombinezony Tyvek® i Tychem® chronią jednocześnie pracownika i produkt

Odzież ochronna  Tyvek® i  Tychem® zabezpiecza produkt, a jednocześnie spełnia wymagania dotyczące przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III.

Marcelo Milani, Medical & Pharmaceutical Protection Marketing Manager w firmie DuPont, powiedział: - Aby ułatwić wybór odpowiedniej odzieży, cytostatyki można sklasyfikować zgodnie z wymogami względem właściwości barierowych: (a) cząstki stałe, (b) rozpuszczalne w wodzie i (c) rozpuszczalne w rozpuszczalnikach. Klasyfikacja ta oczywiście służy wyłącznie jako wskazówka i nie może zastąpić oceny ryzyka. Wybór odpowiedniej odzieży ochronnej zawsze wymaga szczegółowej analizy niebezpiecznych substancji oraz środowiska pracy. Na właściwości barierowe materiału, z jakiego została wykonana odzież ochronna, ma znaczący wpływ wiele czynników, w tym stan fizyczny, stężenie, temperatura i ciśnienie. Wybierając odzież ochronną, oprócz wymagań w zakresie ochrony, należy również wziąć pod uwagę kryteria takie jak wygoda czy wpływ na środowisko.

Asortyment odzieży ochronnej Tyvek® i Tychem® obejmuje różne modele kombinezonów, np. kombinezon z kapturem lub z kołnierzem, ze skarpetami szczelnie połączonymi z nogawkami kombinezonu, z szytymi lub zakrytymi szwami, z pętelkami na kciuki itd. Całość dopełniają akcesoria, takie jak zarękawki, osłony wysokie na obuwie, osłony niskie na obuwie, fartuchy laboratoryjne, fartuchy przednie oraz fartuchy z rękawami, zakładane od przodu.

Koszt utylizacji nie jest bardzo wysoki, ponieważ materiały Tyvek® i Tychem® nie zawierają „krytycznych” dodatków i dlatego wykonana z nich odzież może zostać spalona zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku skażenia odzieży substancją niebezpieczną utylizacja musi odbywać się w ten sam sposób, co utylizacja substancji, którą odzież została zanieczyszczona. Zastosowanie mają odpowiednie przepisy dotyczące utylizacji.

 
 
 

Znajdź najbardziej odpowiedni produkt ochronny dla swojego zastosowania lub sektora dzięki DuPont ™ SafeSPEC ™
SafeSPEC™

Znajdź najbardziej odpowiedni produkt ochronny do swojej pracy z SafeSPEC ™.

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić