Poradnik DuPont: ocena ryzyka chemicznego w 9 krokach (proponowany jako część procesu oceny ryzyka zawodowego)

Artykuł
Artykuł
9-etapowy przewodnik DuPont do oceny zagrożeń chemicznych
Wyróżnione marki
 
 
 

Gdy stoisz przed kłopotliwym wyborem, w obliczu szerokiej oferty i złożoności informacji na temat certyfikowanych produktów, jakimi kryteriami będziesz się kierować przy wyborze odzieży ochronnej?

Proste kroki zmierzające do wyboru odpowiedniej odzieży przeciwchemicznej

Przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka w miejscu pracy ma fundamentalne znaczenie dla doboru bezpiecznej, wygodnej i spełniającej wymagania odzieży dla pracowników zatrudnionych w przemyśle. Aby pomóc w wyborze kombinezonu ochronnego, firma DuPont proponuje skorzystanie z poradnika, który ułatwi ocenę czynników ryzyka i może być częścią składową procesu oceny ryzyka.

Krok 1: Identyfikacja zagrożenia

Jakie zagrożenie chemiczne występuje na stanowisku pracy? Czy substancja chemiczna występuje w postaci gazu, pary, cieczy czy ciała stałego? Czy substancja może zmieniać stan skupienia (np. z ciekłego na gazowy)? Jakie jest stężenie, wilgotność i temperatura? Czy na stanowisku pracy występują inne zagrożenia, np. wysoka temperatura, płomień, wybuch, promieniowanie, zagrożenie elektrostatyczne, substancje biologiczne albo ostre lub szorstkie powierzchnie? Czy są konkretne wymagania dotyczące widoczności lub mobilności?

Krok 2: Ustalenie minimalnego wymaganego poziomu ochrony

Certyfikat wydany dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III opisuje szczelność całego kombinezonu w odniesieniu do określonej formy ekspozycji (gazy, ciecze lub pyły). Absolutnie nie oznacza to jednak, że kombinezon w 100% powstrzymuje wnikanie danego typu substancji. Przeanalizowanie szczegółowych wyników pozwoli użytkownikowi stwierdzić, na ile faktycznie kombinezon jest nieprzepuszczalny i jakie ma właściwości barierowe.

Krok 3: Ocena toksyczności substancji

Znajomość toksyczności substancji lub skutków krótko- i długotrwałego narażenia na zagrożenie jest niezbędna. Oceń, czy kombinezon, który ledwie zalicza testy na określony typ odzieży, zapewni wystarczającą ochronę. Na przykład: kombinezon zaprojektowany, aby uzyskać wyższą skuteczność ochronną, jak na przykład typ 3 lub typ 4, będzie przepuszczał znacznie mniej cząstek stałych, szczególnie jeśli zastosowano doszczelnienie kombinezonu za pomocą taśmy. Będzie zatem tworzył wyraźnie lepszą barierę, niż niektóre kombinezony typ 5 plasujące się na granicy zgodności z normą.

Krok 4: Określenie wymaganej ochrony dla materiału i szwów

Pamiętaj, że badanie przesiąkania ciekłej substancji chemicznej trwa zaledwie 60 sekund. Aby wiarygodnie ocenić, czy materiał chroni użytkownika przed ekspozycją przekraczającą 60 sekund, należy sprawdzić jego odporność na przenikanie substancji chemicznej. Przenikanie to proces, w którym substancja chemiczna w postaci cieczy, par lub gazu przenika przez materiał na poziomie molekularnym (przez pory). Zjawisko to zachodzi bez widocznych oznak. Czas trwania testu wynosi 8 godzin. Porada: sięgnij do poradnika DuPont, który szczegółowo wyjaśnia proces i zawiera przykłady oraz parametry przenikania.

Po określeniu poziomu skuteczności materiału należy dokładnie sprawdzić, czy szwy stanowią taką samą barierę jak materiał, z którego został wykonany kombinezon.

Krok 5: Ustalenie wymagań w zakresie właściwości mechanicznych

Właściwości mechaniczne materiału i szwów charakteryzowane są w postaci klas i wskazują efektywność ochrony. Zależnie od charakteru pracy niektóre własności mogą być ważniejsze niż inne. Bariera jest skuteczna tylko wtedy, jeśli jest wytrzymała i pozostaje nienaruszona w warunkach pracy. Ponadto, wybór prawidłowego rozmiaru kombinezonu jest niezbędny, aby zapewnić użytkownikowi właściwą ochronę. Kombinezon powinien być odpowiednio dopasowany — ani za duży, ani za mały.

Krok 6: Komfort pracy

Ochrona jest ważna, ale ważny jest również komfort. Zidentyfikowanie właściwych parametrów ochronnych i wytrzymałości mechanicznej, przy jednoczesnej maksymalizacji komfortu użytkownika, przyczyni się do poprawnego używania kombinezonu. Co więcej, pracownik będzie wtedy bardziej zadowolony i w efekcie bardziej wydajny. W badaniach użytkowych testerzy najczęściej zwracali uwagę na swobodę ruchu przy schylaniu się/rozciąganiu, wagę kombinezonu, odczucia w kontakcie ze skórą oraz przepuszczalność powietrza („oddychanie”). Odzież przepuszczająca zarówno powietrze, jak i parę wodną, jest wygodniejsza, ale słabiej zabezpiecza przed działaniem cząstek stałych i ciekłych substancji chemicznych niż materiały nieprzepuszczalne i nieoddychające.

Krok 7: Wybór dostawcy

Ochrona, parametry użytkowe i wygoda noszenia to podstawowe kryteria. Nie można jednak lekceważyć znaczenia reputacji producenta i jego zdolności do zapewnienia jednorodności produkcji i stabilnej jakości. Firma DuPont ma wdrożone systemy zapewnienia jakości (ISO 9001) i zarządzania środowiskowego (ISO 14001).  Kombinezony ochronne i materiały, które wytwarzamy, podlegają  rygorystycznym kontrolom jakości, znacznie wykraczającym poza powszechnie obowiązujące minimalne wymagania.

Krok 8: Ustalenie prawidłowego użycia produktu

Miej na uwadze ograniczenia zastosowania produktu, ponieważ mogą być one cennym źródłem informacji o prawidłowym użyciu. Mogą także wywołać ważne pytania, na przykład o konieczność dodatkowego doszczelnienia kombinezonu taśmą albo uziemienia bądź skuteczności ochrony w skrajnych temperaturach albo konieczność nauczenia pracowników zdejmowania kombinezonu w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu.

Krok 9: Badanie użytkowe

Po wybraniu kombinezonu warto ocenić jak kombinezon sprawdza się w rzeczywistych warunkach. Przeprowadzenie badania użytkowego to bardzo rozsądny krok w procedurze zakupu. DuPont oferuje użytkownikom specjalny program -  sprawdź nas!

Dodatkowe kroki: niestandardowe usługi

Firma DuPont oferuje szereg narzędzi wspierających ocenę ryzyka i dobór odzieży — od narzędzi internetowych, przez analizę na miejscu w zakładzie klienta dokonywaną przez specjalistów DuPont Personal Protection, aż po testy pod kątem przenikania konkretnych substancji chemicznych. Specjaliści DuPont mogą także przeszkolić użytkowników w zakresie bezpiecznego stosowania naszych kombinezonów oraz wyjaśnić im niuanse dotyczące odzieży. Do dyspozycji użytkowników jest również usługa Techline umożliwiająca uzyskanie odpowiedzi na zapytania techniczne. Nasi specjaliści prowadzą rozbudowaną bazę informacji na temat właściwości fizycznych, odporności materiałów stosowanych do produkcji kombinezonów  Tyvek® i  Tychem® na przesiąkanie i przenikanie substancji chemicznych.

 
 
 

Znajdź najbardziej odpowiedni produkt ochronny dla swojego zastosowania lub sektora dzięki DuPont ™ SafeSPEC ™
SafeSPEC™

Znajdź najbardziej odpowiedni produkt ochronny do swojej pracy z SafeSPEC ™.

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić