Bezpieczeństwo w branży jądrowej

 
 
 

Spektrum zadań i zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem radioaktywnym jest szerokie, dlatego DuPont oferuje szeroki wybór odzieży ochronnej do zastosowań w energetyce jądrowej

 
 
 

OCHRONA PRZED RADIOAKTYWNYMI CZĄSTKAMI LUB CIECZAMI

Ochronę przed zagrożeniami w branży energetyki jądrowej można podzielić na dwa główne obszary: ochronę przed promieniowaniem jonizującym oraz ochronę przed radioaktywnymi cząstkami stałymi lub cieczami.

Materiały używane do produkcji jednorazowej odzieży ochronnej nie stanowią bariery dla promieniowania jonizującego (np. promieni gamma, rentgenowskich lub radioaktywnych cząstek alfa lub beta). Standardowy protokół stosowany w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie uwzględnia czas, odległość i stopień osłony. W przypadku odzieży - ograniczoną osłonę mogą zapewnić specjalistyczne ubrania, które zawierają materiały na bazie ołowiu. Firma DuPont nie oferuje odzieży specjalistycznej, która zapewniałaby ochronę przed promieniowaniem jonizującym.

W sytuacjach zagrożenia związanych ze skażonymi radioaktywnie cząstkami stałymi lub cieczami zamiast blokować samo promieniowanie, odpowiednia odzież ochronna ma za zadanie zminimalizować przenikanie materiałów radioaktywnych, a tym samym ograniczyć do minimum kontakt ze skórą i noszoną pod nią odzieżą. Odzież taka jest przeznaczona do noszenia na obszarze potencjalnie skażonym, a następnie do niezwłocznego zdjęcia i utylizacji, tak aby zminimalizować narażenie na skażony materiał radioaktywny po opuszczeniu obszaru potencjalnie zagrożonego i uniknąć skażenia innych obszarów.

Odzież chroniąca przed skażeniem radioaktywnym i norma EN 1073-2

Przeciwchemiczna odzież ochronna jest przeznaczona do jednorazowego użytku, aby zminimalizować ryzyko skażenia krzyżowego cząstkami radioaktywnymi.

Firma DuPont oferuje odpowiednio zaprojektowaną odzież, która pomaga zapewnić ochronę przed radioaktywnymi cząstkami i cieczami. Należy zawsze dobrać właściwe rodzaje materiałów, konfiguracje szwów i wzory odzieży, aby odpowiadały zagrożeniu.

Ogólnie rzecz biorąc, im większa powierzchnia ciała jest osłonięta, tym lepiej:

Kombinezon z kapturem (z dołączonymi skarpetami) pomaga chronić całe ciało przed materiałami radioaktywnymi.

Odzież DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Tyvek® 600 Plus, Tyvek® 800 J, Tychem® 2000 C Standard, a także  Tychem® 6000 F Standard jest przetestowana zgodnie z normą EN 1073-2 jako odzież chroniąca przed cząstkami radioaktywnymi.

 
 
 

Odzież ochronna Tyvek®

Tyvek® pomaga zapewnić idealną równowagę między wymaganiami ochrony, trwałości i wygody pracowników w środowiskach przemysłowych i miejscach z kontrolą sterylności, takich jak niektóre hale produkcyjne, zakłady farmaceutyczne, fabryki pojazdów czy usługi komunalne.

Więcej
 
 
 

Biuletyn techniczny – zagrożenia w energetyce jądrowej

Dowiedz się więcej o zagrożeniach związanych ze skażonymi cząstkami lub cieczami

Pobierz ulotkę
 
 
 

Case Study

UKAEA współpracuje z DuPont nad poprawą bezpieczeństwa

Więcej
 
 
 

Ochrona przed cieciem i uszkodzeniami mechanicznymi

Tylko DuPont™ Kevlar® jest w stanie zapewnić ochronę przed licznymi zagrożeniami, jednocześnie dając pracownikom komfort.DuPont oferuje również usługi konsultacyjne z zakresu nowych standardów, nowych rozwiązań itd.

Więcej
 
 
 

Ochrona przed wyładowaniami łukowymi

DuPont™ Nomex® zapewnia lekkie i wygodne rozwiązania ognioodporne spełniające lub przewyższające globalne normy ochrony przed wyładowaniami łukowymi, wysoką temperaturą i płomieniami.

Więcej
 
 
 

Ochrona przed działaniem wysokich temperatur i płomieni

Nomex® zapewnia sprawdzone i przetestowane rozwiązania ochronne, które niezmienne spełniają lub przewyższają globalne normy ochrony przed wysoką temperaturą, płomieniami i wyładowaniami łukowymi.

Więcej
 
 
 
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do swojej pracy w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić