Nomex® – bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym

 
 
 

Pracownicy przemysłu chemicznego i farmaceutycznego codziennie napotykają szereg potencjalnych zagrożeń na stanowisku pracy. Istnieją ryzyka oczywiste, wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi i lekami. Jednak oprócz tego, należy również uwzględnić potencjalne ryzyko operacyjne – przy pracy z materiałami łatwopalnymi istnieje duże ryzyko pożaru i wybuchu.

Ryzyka operacyjne, które mogą skutkować wybuchem pożaru, eksplozją czy rozpadem termicznym mogą wystąpić praktycznie na każdym etapie przetwarzania i produkcji środków chemicznych. Może to wynikać z obecności atmosfery łatwopalnej, takiej jak gazy, ciecze, opary lub pyły, które potencjalnie mogą ulec zapłonowi. Opcjonalnie na terenie zakładu może znajdować się więcej źródeł zapłonu, takich jak sprzęt elektryczny, wyładowania elektrostatyczne czy tarcie mechaniczne prowadzące do powstawania ładunków cieplnych, by wymienić tylko kilka z nich. Źródła te należy zidentyfikować, a ryzyko z nimi związane w miarę możliwości ograniczyć do minimum. Należy również określić zapotrzebowanie na Środki Ochrony Indywidualnej, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

Sprawdzona ochrona

Trudnopalna odzież wykonana w włókien Nomex® zapewnia ochronę przed wysoką temperaturą i płomieniami, rozbryzgami stopionego metalu oraz zachlapaniem substancjami chemicznymi, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowana w środowisku pracy w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Aby zapewnić ochronę barierową przed przenikaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, dostępne są specjalnie zaprojektowane, laminowane lub powlekane materiały Nomex®.

Ponieważ odporność na wysoką temperaturę i płomienie jest trwałą właściwością włókna Nomex®, nie znika ona po wypraniu ani wskutek noszenia, co sprawia, że Środki Ochrony Indywidualnej na bazie Nomex® są korzystnym cenowo wyborem.

 
 
 

Przewodnik doboru odzieży roboczej do pomieszczeń czystych oraz o kontrolowanej czystości

DuPont oferuje pełne spektrum odzieży i akcesoriów przeznaczonych do pomieszczeń czystych, które zapewniają wyższe bezpieczeństwo, wygodę, ochronę przed skażeniem.

Przeglądaj
 
 
 

Nomex® jako ochrona laboratoryjna

Trudnopalna odzież z włókien DuPont Nomex® pomaga zminimalizować potencjalne oparzenia mogące powstać w trakcie krótkotrwałej ekspozycji na płomienie oraz pomaga zapewnić cenny czas na ucieczkę.

Przeglądaj
 
 
 
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiednie produkty dla branży naftowo-gazowej w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić