Nomex® do ochrony w laboratoriach

 
 
 

Nomex® zapewnia odpowiednią wytrzymałość, by chronić pracowników laboratoriów przed krótkimi rozbłyskami płomieni.

 
 
 

Odzież ognioodporna wykonana z materiału DuPont™ Nomex® pomaga ograniczyć ryzyko poparzenia podczas krótkotrwałego kontaktu z ogniem i zapewnia cenny czas na ewentualną ewakuację.Po śmiertelnym wypadku w jednym z laboratoriów uniwersyteckich wiele amerykańskich uczelni wybiera Nomex® jako preferowany materiał ochronny dla swoich studentów.

 
 
 
 
 
 

Zwykła odzież robocza wykonana z popularnych włókien, takich jak bawełna, nylon i poliester (stosowanych osobno lub w mieszankach), nie zapewnia ochrony przed ogniem i nie spełnia wymagań odzieży ognioodpornej do prac w laboratoriach.W kontakcie z ogniem bawełna może się zapalić, nylon i poliester mogą dodatkowo topić się i przywierać do skóry.

Pracownicy laboratorium muszą koniecznie znać zagrożenia bezpieczeństwa oraz wymagania zawiązane z wyborem odpowiednich środków ochrony. 

Część ogólnego programu bezpieczeństwa

Większość agencji regulacyjnych podkreśla, że samo stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest niewystarczające do wyeliminowania ryzyka obrażeń.Konieczna jest realizacja ogólnego programu zabezpieczeń.Amerykańska Organizacja BHP (U.S. Occupational Safety and Health Administration – OSHA) w załączniku B do dokumentu 29 CFR 1910, podpunkt I stwierdza, że:„Same środki ochrony indywidualnej (ŚOI) nie powinny stanowić wyłącznej ochrony przed zagrożeniami, ale powinny być stosowane w połączeniu z osłonami, kontrolami technicznymi i solidną praktyka produkcyjną”.

Znaczenie oceny zagrożenia

OSHA stwierdza dalej w dokumencie 29 CFR 1910.132, że wybór ŚOI musi być dostosowany do zagrożeń występujących w miejscu pracy.Jeżeli ocena zagrożeń wskazuje na ryzyko poparzenia, należy wybrać odpowiednie ŚOI dopuszczone do pracy w laboratorium.Na przykład ognioodporne fartuchy laboratoryjne mogą zapewniać odpowiednią ochronę, gdy ryzyko wystąpienia ognia występuje powyżej pasa użytkownika, ale nie są odpowiednim zabezpieczeniem w sytuacjach, kiedy ogień pojawia się poniżej pasa lub na poziomie podłogi.

Jeśli ogień pojawia się na podłodze lub wokół nóg, płomienie i gorące powietrze mogą przedostać się do góry, pod fartuch laboratoryjny (i niewpuszczoną w spodnie koszulę), stwarzając dodatkowe zagrożenie poparzenia skóry w razie zapalenia się ubrania pod fartuchem.W takich przypadkach należy rozważyć zastosowanie połączenia ognioodpornych spodni i wpuszczonej w nie ognioodpornej koszuli lub jednoczęściowego ognioodpornego kombinezonu, by zapewnić ochronę dolnych i górnych części ciała.

Dopasowanie odzieży do rodzaju zagrożenia

Jeśli z oceny zagrożenia w miejscu pracy wynika, że występuję ryzyko kontaktu z ogniem, należy rozważyć stosowanie odzieży z materiałów ognioodpornych, takich jak Nomex® IIIA lub DuPont™ Protera®.Jednak ognioodporny fartuch laboratoryjny może nie zapewniać odpowiedniego zabezpieczenia w porównaniu z innymi odzieżowymi ŚOI, takimi jak kombinezony lub zestawy spodni i koszuli (zapewniające ochronę całego ciała) lub ognioodporne kombinezony ochrony przed substancjami chemicznymi (np. DuPont™ Tychem® 6000 FR).

Odzież ognioodporna pomaga zmniejszyć ryzyko poparzenia w krótkotrwałym kontakcie z ogniem i podczas ewakuacji.Większość odzieży ognioodpornej zapewnia użytkownikowi czas na ucieczkę z miejsca, w którym wystąpiły płomienie.Odzież ochronna nie gwarantuje jednak ochrony przed wszystkimi rodzajami poparzeń.

O czym jeszcze należy pamiętać

Można dodatkowo podnieść skuteczność odzieży ochronnej poprzez jej odpowiedni dobór, staranność przy zakładaniu, konserwację oraz należyte nałożenie warstw.Ognioodporne ŚOI należy regularnie czyścić i kontrolować, usuwając z nich łatwopalne zanieczyszczenia, a wszelkie naprawy muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.W kontakcie z wysoką temperaturą odzież wykonana z włókien nylonowych i poliestrowych, noszona pod ognioodpornymi ŚOI, może się topić i przywierać do skóry.Odzież noszona pod ognioodpornymi ŚOI powinna być wykonana z materiałów nietopliwych, by zapewnić maksymalne zabezpieczenie i zminimalizować ewentualne ryzyko poparzenia.

 
 
 
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do swojej pracy w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić