Ochrona przed biozagrożeniami

Ochrona przed biozagrożeniami

 
 
 

Czy to w rolnictwie, przemyśle spożywczym, zakładach segregacji i recyklingu odpadów, systemach kanalizacyjnych czy w sektorach służb ratunkowych, jeśli pracownicy mają kontakt z czynnikami biologicznymi, bezpieczna i niezawodna odzież ochronna jest niezbędna, aby zapobiegać infekcjom i rozprzestrzenianiu się zarazków.

Czym są czynniki biologiczne?

Obszerną definicję można znaleźć w dyrektywie UE 2000/54/WE dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy. Pojęcie „czynniki biologiczne” dotyczy przede wszystkim mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Zgodnie z tą dyrektywą, odnosi się ono również do materiałów biologicznych, w tym modyfikowanych genetycznie, a także czynników biologicznych. Co ważne, substancje te mogą być patogenne, uczulające lub toksyczne. Czynniki biologiczne mogą na różne sposoby niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka, od stosunkowo łagodnych reakcji alergicznych po poważne schorzenia, w tym śmierć.

Zagrożenia biologiczne a ŚOI

Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest niezbędnym elementem kontroli zakażeń dla osób odpowiedzialnych za opiekę, leczenie, transport, środki zapobiegawcze i dekontaminację, nie tylko ze względu na ich bezpieczeństwo własne, ale również otoczenia. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka w celu określenia ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

  • Rodzaj czynnika zakaźnego
  • Charakter działalności
  • Rodzaj kontaktu z czynnikiem biologicznym
  • Proces dezynfekcji

DuPont Personal Protection  oferuje kombinezony ochronne, które obejmują wszystkie cztery klasyfikowane grupy ryzyka  zagrożeń biologicznych  w typach odzieży od 6 do 3. W zależności od formy czynnika biologicznego, poziomów narażenia, charakteru pracy i ryzyka zakażenia, należy wziąć pod uwagę testy bariery ochronnej tkaniny względem odpowiednich czynników zakaźnych. Należy również wziąć pod uwagę rodzaj szwu i wytrzymałość mechaniczną materiału.

 
 
 

POLECANE PRODUKTY

Produkty Tychem®
Badać
Tyvek 600® Plus
Badać
Tyvek 800® J
Badać
 
 
 

Webinarium

Wszystko, co musisz wiedzieć o ochronie biologicznej (EN 14126)

Obejrzyj teraz
 
 
 

Sektory branżowe

Reagowanie na sytuacje awaryjne

Dowiedz się więcej

Przetwórstwo żywności

Dowiedz się więcej

Reakcja DuPont na pandemię koronawirusa

Dowiedz się więcej
 
 
 
 
 
 

Polecane zasoby

Katalog produktów DuPont Personal Protection
Dowiedz się więcej
Ochrona przed czynnikami zakaźnymi – Broszura
Dowiedz się więcej
Ochrona w przemyśle farmaceutycznym – Broszura
Dowiedz się więcej
Odzież ochronna dla ptasiej grypy
Dowiedz się więcej