ODZIEŻ TYVEK® ISOCLEAN®

 
 
 
 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PRODUKTÓW TYVEK® ISOCLEAN®

  • Najniższy współczynnik uwalniania cząstek stałych spośród wszystkich produktów w asortymencie firmy DuPont
  • Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego, dwukierunkowa ochrona oraz odporność na przetarcia.
  • Przetwarzanie i pakowanie zgodnie z wymogami użytkowników:

                - PRODUKOWANE W WARUNKACH MAKSYMALNEJ CZYSTOŚCI I STERYLNE – sterylizowane promieniami gamma (SAL 10-6), przetwarzane w celu zminimalizowania współczynnika uwalniania cząstek stałych i pakowane podwójnie w pomieszczeniu czystym klasy ISO 4 w systemie pakowania z podwójną barierą

                -  STERYLNE – sterylizowane promieniowaniem gamma (SAL 10-6)

                -  PAKOWANE LUZEM – produkowane bez zachowania warunków maksymalnej czystości i niesterylne, przeznaczone do pomieszczeń o mniej restrykcyjnych parametrach środowiskowych 

  • Nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych  do klasy GMP A (klasa ISO 4/5)*
  • Certyfikat CE – zgodne z europejską dyrektywą ws. środków ochrony  indywidualnej
  • Kombinezony Tyvek® IsoClean® (kod opcji DS) spełniają wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej kategorii III (typ 5-B, 6-B), a także wymagania normy ISO 16602 w zakresie wymogów obowiązujących na świecie
  • Akcesoria Tyvek® IsoClean® (opcja MS i wybrane modele produkowane bez zachowania warunków maksymalnej czystości, pakowane luzem) spełniają wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej kategorii I
  • Różnorodność konstrukcji:  kombinezony, fartuchy, czepki, kaptury, osłony na obuwie, zarękawki itp.

 

*Kombinezony i akcesoria Tyvek® IsoClean® (kody CS, MS i DS) są najczęściej dopuszczane do użytku w klasach ISO 5–8 w pomieszczeniach czystych.  Można również stosować je w pomieszczeniach klasy ISO 4 i 9 odpowiednio do warunków w danej sytuacji.  We wszystkich przypadkach wybór odzieży zależy między innymi od oceny rodzaju i warunków produkcji odzieży, a także od oceny potrzeb związanych z określonym zastosowaniem.


 
 
 
 
Informacje o produkcie

DuPont™ Tyvek® IsoClean®

Poznaj odzież ochronną Tyvek® IsoClean® odpowiednią do stosowania w pomieszczeniach czystych, obejmującą produkowane w warunkach maksymalnej czystości i sterylne kombinezony i akcesoria: kombinezon bez kaptura – model IC 183 B, osłona na obuwie – model IC 458 B, wiązany kaptur– model IC 668 B i sterylna maska DuPont™ Sierra® model ML 7360. Produkowane w warunkach maksymalnej czystości i sterylne produkty DuPont™ Tyvek® IsoClean® są sterylizowane promieniami gamma i specjalnie przetwarzane w celu zminimalizowania współczynnika uwalniania cząstek stałych, a następnie składane w sposób umożliwiający aseptyczne założenie i pakowane w pomieszczeniach czystych klasy ISO 4.

Odkryj Teraz
 
 
 

Znajdź odpowiedni produkt ochronny do konkretnego zastosowania lub branży w narzędziu DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Znajdź odpowiednie produkty ochronne dla górnictwa w narzędziu SafeSPEC™.

Przeglądaj dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont
Biblioteka zasobów

Tutaj znajdziesz dane techniczne, filmy, webinary i analizy przypadków dotyczące ŚOI firmy DuPont

Znajdź punkty sprzedaży produktów DuPont
Gdzie kupić