OCHRONA INDYWIDUALNA W BRANŻY PETROCHEMICZNEJ I CHEMICZNEJ

 
 
 

Ochrona indywidualna w branży petrochemicznej i chemicznej

Osoby na co dzień mające do czynienia z łatwopalnymi i nieprzewidywalnymi materiałami potrzebują odzieży o właściwościach niepalnych a zarazem chroniącej przed działaniem substancji chemicznych.

DuPont dobrze zna zagrożenia, z którymi się stykasz: atmosfera potencjalnie wybuchowa, zagrożenia chemiczne i pożary. Dlatego ciągle udoskonalamy nasze technologie, które od lat skutecznie chronią pracowników w branży petrochemicznej i chemicznej.

DuPont™ Tyvek®

Kombinezony ochronne Tyvek® pomagają chronić pracowników przed działaniem drobnych cząstek stałych i aerozoli o niewielkiej zawartości cieczy. Są z powodzeniem stosowane w branży paliwowo-gazowej, gdy wymagana jest podstawowa ochrona przy pracach takich jak czyszczenie i konserwacja instalacji przemysłowych bądź czyszczenie terenu. Kombinezony przepuszczają  powietrze i parę wodną. Są również lekkie i wygodne. Dzięki nim nawet najbardziej brudne prace stają się mniej uciążliwe. Kombinezony Tyvek® mają właściwości antystatyczne, co pomaga zapobiegać wypadkom w atmosferach wybuchowych.

DuPont™ Tychem®

Kombinezony ochronne Tychem®, mimo niewielkiej wagi, pomagają chronić przed setkami ciekłych substancji chemicznych i kwasów, począwszy od substancji o niskiej toksyczności, na zagrożeniach organicznych kończąc. Mogą być używane podczas przetwarzania ropy naftowej, odkażania gruntu, likwidacji zakładów przemysłowych, czyszczenia i konserwacji instalacji przemysłowych, czyszczenia cystern i zbiorników, usuwania wycieków substancji chemicznych a także podczas interwencji przy wypadkach, przesyłu i dystrybucji gazu, typowych zastosowaniach w przemyśle chemicznym oraz w środowiskach wymagających ochrony przed czynnikami biologicznymi. Produkty Tychem® mają również własności antystatyczne, poprawiające bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem.

DuPont™ Nomex®

Niepalne właściwości materiału Nomex® wynikają ze struktury molekularnej włókna. Nie są efektem obróbki chemicznej i dlatego nie zmieniają się w wyniku prania i użytkowania ubrania. Odzież wykonana z włókna Nomex® jest wygodna, przepuszcza powietrze („oddycha”) a zarazem jest odporna na rozdarcie i ścieranie. Jej zakup to opłacalna inwestycja w bezpieczeństwo pracownika.

Nomex® oferuje nie tylko naturalne właściwości niepalne. Większość rozwiązań Nomex® zawiera dodatek trwale antystatycznego włókna. Wyładowanie elektrostatyczne może skutkować powstaniem iskier o energii wystarczającej do zapalenia oparów, aerozoli palnych cieczy lub pyłów znajdujących się w otoczeniu, wywołując eksplozję. Właściwości antystatyczne ubrania mają dlatego kluczowe znaczenie dla zwiększenia ochrony pracownika w niebezpiecznym środowisku.