Ciągłe zmniejszanie naszego śladu eksploatacyjnego

 
 
 

Postęp w zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko 

Nie ustajemy w dążeniu do doskonałości operacyjnej i poprawy wydajności przy jednoczesnym zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko. Zdajemy sobie sprawę, że zmniejszenie naszej emisji zgodnie z naszymi celami na 2030 rok będzie wymagało zmiany kulturowej i nowej filozofii operacyjnej. W związku z tym DuPont Personal Protection bierze udział w procesie zarządzania pracą Operations Transformation, dzięki czemu każdy zakład, w którym produkujemy włókna Tyvek®, Nomex® i Kevlar® przyjmą zintegrowane podejście do osiągania celów korporacyjnych i biznesowych związanych z klimatem. W każdym zakładzie zostanie wyznaczony lider ds. zrównoważonego rozwoju (Site Sustainability Leader), który będzie odpowiedzialny za stworzenie planów dla swojego zakładu, które pomogą w oddzieleniu emisji dwutlenku węgla od wzrostu przy jednoczesnym uwzględnieniu przyszłych potrzeb zakładu.

 
 
 

 
 
 

Energia i emisje 

Zakład Spruance w Richmond (Wirginia, Stany Zjednoczone), produkujący włókna Tyvek®, Nomex® i Kevlar®, przeszedł konwersję z węgla na gaz ziemny, aby produkować parę i elektryczność w bardziej wydajny sposób przy mniejszej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Spalanie gazu ziemnego wytwarza około połowę mniej gazów cieplarnianych niż spalanie węgla, co pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 100 000 ton metrycznych CO2e (MTCO2e) rocznie. Taka redukcja emisji dwutlenku węgla jest równoważna usunięciu z dróg 22 000 samochodów. Projekt został ukończony pod koniec 2019 roku, a w 2020 roku zaczęliśmy odnotowywać korzyści związane z zasobami i środowiskiem.

 

Wdrażanie naszego planu Bold Energy Plan

Podstawowym mechanizmem stosowanym przez nas w celu zmniejszenia zużycia energii do produkcji włókien Tyvek®, Nomex® i Kevlar® jest plan Bold Energy Plan. Jest to program ciągłego doskonalenia, który został opracowany przez DuPont i uruchomiony w całej firmie w 2008 roku w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji w naszych globalnych zakładach produkcyjnych.

W ramach planu Bold Energy Plan od 2016 roku zrealizowaliśmy następujące projekty w naszych zakładach produkcyjnych:

 
 
 

DSF-DPP-sustainability-energyefficient-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Sprzęt energooszczędny

Modernizacja urządzeń produkcyjnych w celu przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

DSF-DPP-sustainability-heatrecovery-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Odzysk ciepła

Zoptymalizowane systemy odzysku ciepła w naszych zakładach, oszczędzające energię i paliwo

DSF-DPP-sustainability-hvacoverhaul-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Modernizacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wprowadzanie ulepszeń w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), w tym modernizacje i wymiany części

DSF-DPP-sustainability-ledlighting-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Oświetlenie LED

Doposażenie budynków w oświetlenie wykorzystujące diody elektroluminescencyjne (LED) w celu zwiększenia oszczędności emisji

 
 
 
 
 
 

Przyłączyliśmy się również do globalnej inicjatywy środowiskowej RE100 prowadzonej przez Climate Group we współpracy z CDP, która zrzesza firmy zobowiązujące się do zmiany energii elektrycznej wykorzystywanej globalnie w ich działalności w 100% na energię odnawialną. W ramach tej inicjatywy firma DuPont dąży do pozyskiwania co najmniej 60% energii elektrycznej z energii odnawialnej do 2030 roku i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Będziemy nadal polegać na planie Bold Energy Plan i będziemy zaangażowanym partnerem w globalnej inicjatywie RE100, dążąc do jeszcze większych oszczędności energii i dodatkowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w nadchodzącej dekadzie. 

 
 
 

Odpady

W ramach naszego nieustannego dążenia do osiągnięcia zerowej ilości odpadów i wdrożenia programu redukcji odpadów 4R (Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle — Redukcja, Ponowne wykorzystanie, Zmiana przeznaczenia, Recykling) w naszych zakładach produkcyjnych, obok linii produkcyjnych Tyvek® w Luksemburgu uruchomiliśmy zakład recyklingu.

Zakład wykorzystuje zaawansowany system łączący rozdrabniacz z podajnikiem i wytłaczarką, który przetwarza wszystkie rodzaje odpadów produkcyjnych Tyvek® i granuluje je w celu ponownego wykorzystania. System ten umożliwia łatwe i efektywne przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych na granulat HDPE do ponownego wykorzystania. Przykładowo granulat HDPE z recyklingu jest wykorzystywany do produkcji plastikowych rdzeni, wokół których można nawijać materiał Tyvek® w celu jego przechowywania i transportu. DuPont jest również w stałym partnerstwie, aby dać drugie życie odpadom produkcyjnym Tyvek® w Richmond, w Wirginii, w wysoko zaawansowanych technologicznie produktach do zarządzania wodą.

Podobnie w przypadku produkcji włókna Kevlar® przetwarzamy odpady z włókna na produkty z pulpy Kevlar®, a w przypadku produkcji Nomex® rozpuszczamy i przetwarzamy niektóre odpady z włókna w celu wykorzystania ich jako Nomex® do produkcji papieru.

 
 
 

Woda

Innym aspektem naszego globalnego śladu jest zrozumienie, gdzie i w jaki sposób działalność firmy DuPont oddziałuje na lokalne obszary wodne. W celu prowadzenia naszej działalności pobieramy i kupujemy wodę z różnych lokalnych źródeł i od różnych podmiotów. Część tej wody jest oczyszczana i zwracana do lokalnych zbiorników wodnych; część jest wykorzystywana w naszych procesach produkcyjnych lub używana do innych celów, takich jak zdrowie i higiena pracowników. W ramach naszej certyfikacji ISO 14001 stale monitorujemy i dążymy do optymalizacji zużycia wody.

Aby uzyskać dodatkowy wgląd, w 2020 roku wykorzystaliśmy narzędzie World Wildlife Fund (WWF) Water Risk Tool do modelowania stresu wodnego. Narzędzie WWF pomaga nam ocenić ryzyko związane z wodą przy użyciu rozszerzonego zestawu parametrów, takich jak reputacja i ryzyko regulacyjne, które mogą mieć wpływ na ciągłość działalności w przyszłości.