Osad z ropy i zanieczyszczeń — porównanie skuteczności produktów wykonanych z materiału Nomex® i odzieży ognioodpornej z bawełny/nylonu

Artykuł
Artykuł
Osad z ropy i zanieczyszczeń — porównanie skuteczności produktów wykonanych z materiału Nomex® i odzieży ognioodpornej z bawełny/nylonu
Wyróżnione marki
 
 
 

Nowe przepisy dotyczące właściwego czyszczenia środków ochrony indywidualnej
Aby w pełni wykorzystać ochronę zapewnianą przez ognioodporne środki ochrony indywidualnej, należy zadać o to, by odzież była w odpowiedni sposób prana i konserwowana.Łatwopalne osady na ognioodpornej odzieży ochronnej mogą być przyczyną poparzenia użytkownika w kontakcie z wysoką temperaturą.

Przepisy określone przez Administracji Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) wymagają od pracowników odpowiedniej dbałości o ognioodporne środki ochrony indywidualnej nawet w sytuacjach, w których sami muszą oni prać odzież ochronną w domu.W opublikowanym piśmie wyjaśniającym OSHA precyzuje kwestie odpowiedzialności pracowników za konserwację, prawidłowe użytkowanie oraz utylizację ŚOI.  

OSHA stwierdza, zgodnie z normami 1910.132 i 1926.95, że pracodawca może zezwolić pracownikowi na samodzielnie pranie odzieży ochronnej w domu, ale nie może po prostu nakazać pracownikowi przestrzegać w tym zakresie instrukcji producenta odzieży. 

Aby zachować pełną zgodność z przepisami, pracodawca musi:

• Zapewnić, że odzież ochronna (np. ognioodporna) jest prawidłowo konserwowana.
• Zapewnić, że odzież ognioodporna jest prana w sposób pozwalający usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia.
• Regularnie kontrolować odzież ochronną, by zapewnić, że nie wymaga ona naprawy lub wymiany.
• Zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie odpowiednich procedur i technik prania odzieży ochronnej, o ile jest ona prana w domu.
• Wziąć na siebie odpowiedzialność za pranie odzieży chroniącej przed ogniem i łukiem elektrycznym, jeżeli nie można spełnić wszystkich warunków powyżej.

Walka ze skażeniami

Niektóre zastosowania ŚOI i środowiska pracy mogą stanowić większe wyzwanie dla odzieży ochronnej niż inne.Na przykład podczas poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego ognioodporna odzież ochronna często ulega zabrudzeniu.Bywa, że w związku z zabrudzeniem ziemią i nadmiernym zużyciem ognioodporna odzież jest wymieniana już po kilku miesiącach użytkowania.Należy wówczas zbadać naturę tych zanieczyszczeń, by dowiedzieć się, jak najskuteczniej je usuwać.Taka analiza i odpowiednie dobranie ognioodpornych ŚOI należy do kluczowych elementów oceny ryzyka wymaganej przez OSHA.

 
 
 
 
 
 

Różnice w wydajności po odkażeniu

Niezależna uczelnia przeprowadziła badanie1 celem ustalenia różnic w dystrybucji pozostałości ropy naftowej na włóknach i wewnątrz włókien po skażeniu i po dekontaminacji, porównując przy tym Nomex® z innymi często używanymi włóknami ognioodpornymi.

Z badania wynika, że włókno Nomex® zachowuje najmniej zabrudzeń, natomiast ognioodporne włókna wykonane z bawełny/nylonu zachowują najwięcej zanieczyszczeń.Ponieważ ropa naftowa i inne zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni i nie wnikają w głąb struktury włókien syntetycznych, takich jak Nomex®, są one łatwiejsze do usunięcia.2

Żadna odzież ognioodporna nie powinna być używana w stanie zanieczyszczonym materiałami łatwopalnymi. Materiały syntetyczne, takie jak Nomex® łatwiej dają się czyścić z gleby niż odzież ognioodporna wykonana bawełny.2

Nomex® nigdy się nie poddaje

• Wysoce krystaliczna struktura materiału Nomex® zapewnia mu wyższą odporność na zabrudzenia.2
• Ropa naftowa osadza się tylko na powierzchni włókien Nomex® i nie wnika w głąb materiału.
• Wyniki badania pozostawały bez zmian nawet po pięciu cyklach zanieczyszczenia/czyszczenia.2
• Obraz z mikroskopu elektronowego (BSE) pokazują, że cząstki ropy naftowej osadzają się nie tylko pomiędzy włóknami bawełny, ale przenikają również w głąb włókien, utrudniając jej usunięcie.2

 
 
 
 
 
 

Nomex® ułatwia dekontaminację

Niezależnie od warunków panujących w konkretnym miejscu pracy, odpowiednie ognioodporne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) muszą zawsze zapewniać pełną wydajność.Przy wyborze ŚOI należy kierować się łatwością ich prania i konserwacji, co powinno podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa pracowników.

 
 
 
 
 
 

1 Niezależne badanie przeprowadzone przez Katedrę Ekologii Człowieka na Uniwersytecie w Albercie.

2 Mettananda, C.V.R.& Crown, E.M.(2009).Quantity and Distribution of Oily Contaminants Present in Flame-resistant Thermal-protective Textiles.Textile Research Journal 2010 80:803.publikacja online.DOI:10.1177/0040517509346439.

UWAGA:To konkretne zanieczyszczenie może nie naśladować gleby w każdej sytuacji.Odzież ognioodporna musi być wolna od wszelkich łatwopalnych zanieczyszczeń.