Tyvek® 500 Xpert Eco Pack
Ochrona bez szkody dla planety i portfela

 
 
 
 
 
 

Wyniki raportu zleconego przez firmę DuPont pokazują, że DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco Pack może znacząco zmniejszyć wpływ na środowisko w porównaniu ze standardowym formatem opakowania. W związku z tym w całym cyklu życia opakowania istnieje możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o równowartość 3 ton CO2, zaoszczędzenia 77 700 MJ energii pierwotnej i zmniejszenia ilości odpadów stałych o 820 kg. Oprócz korzyści dla środowiska Eco Pack może pomóc użytkownikom odzieży ochronnej uniknąć kosztów związanych z przetwarzaniem i utylizacją opakowań po zakończeniu ich użytkowania.

 
 
 
 
 
 

W przypadku standardowego opakowania każda sztuka odzieży Tyvek® 500 Xpert jest pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe wraz z instrukcją użytkowania. Następnie 25 kombinezonów jest pakowanych w opakowanie zbiorcze, a każde pudełko zawiera 4 takie zestawy, co daje łącznie 100 sztuk odzieży w pudełku. „W ramach koncepcji opakowań Tyvek® 500 Xpert Eco Pack firmy DuPont 25 sztuk odzieży w opakowaniu zbiorczym nie jest już pakowanych pojedynczo, a każdy taki zestaw zawiera tylko jedną instrukcję użytkowania. Stąd oszczędność opakowań to 100% w przypadku opakowań foliowych i 96% w przypadku instrukcji użytkowania” – tłumaczy Andrzej Pałka, menedżer ds. marketingu w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, DuPont Personal Protection.

 
 
 
 
 
 

Raport „The Environmental Benefits of Packaging Reduction” („Korzyści dla środowiska wynikające z redukcji opakowań”) przeprowadzony przez BIO by Deloitte, określa ilościowo i porównuje wpływ na środowisko obu koncepcji opakowań przy użyciu standardowego podejścia do oceny cyklu życia.  Pierwszym krokiem było stworzenie inwentaryzacji cyklu życia dla poszczególnych etapów produkcji opakowań foliowych i instrukcji użytkowania, ich dostawy do firmy DuPont  (procesy wstępne), dalszego transportu do klientów i ostatecznej utylizacji (procesy końcowe). Dalej wykonana została ocena wpływu na środowisko pod względem potencjału globalnego ocieplenia, potencjału zakwaszenia powietrza, zużycia wody netto, zapotrzebowania na energię pierwotną i wytwarzania odpadów.

Do oceny wzięto pod uwagę trzy osobne scenariusze różniące się liczbą wysyłanych ubrań, odległością przewozu i scenariuszem zakończenia cyklu życia (składowanie, spalanie lub recykling, w zależności od praktyki gospodarowania odpadami w kraju przeznaczenia).  W przypadku 35 000 kombinezonów przewożonych ciężarówką do Francji (scenariusz B) przewidziano następujące korzyści płynące z zastosowania Tyvek® 500 Xpert Eco Pack w porównaniu ze standardowym opakowaniem:  

 
 
 
 
 
 

Tyvek® 500 Xpert to wiodąca na rynku jednorazowa odzież ochronna typ 5 (ochrona przed pyłami) i typ 6 (ochrona przed cieczami). Choć istnieje wiele alternatywnych rodzajów odzieży, które posiadają certyfikaty zapewniające podobny poziom ochrony, szczegółowe spojrzenie na wyniki ich testów daje lepszy wgląd w rzeczywiste właściwości barierowe każdego z nich.  Na przykład średni całkowity wewnętrzny przeciek cząstek do wnętrza kombinezonu Tyvek® 500 Xpert, mierzony w ramach wymagań testowych dla odzieży ochronnej typ 5, wynosi zaledwie 1 %. Porównanie to wypada korzystnie przy 5% w przypadku typowej odzieży wykonanej z materiału MPF (filmu mikroporowatego) oraz 10% w przypadku typowej odzieży z materiału SMS. Czynnikami determinującymi właściwości barierowe odzieży wobec cząstek są użyty materiał, konstrukcja szwów oraz konstrukcja ubrania.

Warto również dokładniej przyjrzeć się działaniu włókniny Tyvek® w zakresie zapewnienia trwałej bariery dla cieczy. W testach określających odporność materiałów na penetrację i przenikanie cieczy wykazano, że Tyvek® zapewnia wysoką ochronę zarówno przed, jak i po ścieraniu, podczas gdy poziomy odporności konkurencyjnych materiałów są albo gorsze od samego początku, albo radykalnie pogarszają się po przetarciu.   

W firmie DuPont jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ochrony środowiska. Dążymy do wprowadzania coraz bardziej zrównoważonych rozwiązań, dlatego w naszej ofercie jest Tyvek® 500 Xpert Eco Pack jako alternatywa dla naszego standardowego opakowania kombinezonów Tyvek® 500 Xpert.

Pobierz ulotkę