AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (AFRICAN SWINE FEVER - ASF) - ZALECENIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 
 
 
General
Afrykański pomór świń (ASF, ang. African Swine Fever) — zalecenia dotyczące środków ochrony indywidualnej

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna, wysoce zakaźna choroba wirusowa świń domowych i dzików, która wiąże się z wysoką śmiertelnością. ASF nie stwarza zagrożenia dla ludzi ani innych gatunków zwierząt domowych. Szczególnie wysoka koncentracja wirusa występuje we krwi i w tkankach, ale wirus jest wydalany również w ślinie, moczu, kale i spermie.

Wirus ASF jest przenoszony przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami albo pośrednio przez kontakt z zakażonymi przedmiotami, zakażoną paszą, odpadami żywności itp.

Ludzie również mogą przenosić wirusa, jeśli mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami, na przykład na brudnych rękach, obuwiu lub odzieży.

Zwalczanie choroby odbywa się metodami administracyjnymi. W razie wystąpienia ogniska choroby wśród świń domowych, aby zapobiegać lub ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, działania obejmują ubój i bezpieczną utylizację wszystkich świń w obszarze zakażonej hodowli, a następnie dokładne oczyszczanie i dezynfekcję chlewni i innych pomieszczeń.

Środki ochrony indywidualnej służące do kontrolowania chorób zwierzęcych

Podczas wykonywania działań, o których mowa powyżej, wymagane jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w celu:

 • zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby na obszary niezakażone;
 • ochrony personelu przed kontaktem ze środkami chemicznymi używanymi  w trakcie czyszczenia i dezynfekcji.

Do środków ochrony indywidualnej należą kombinezony przeciwchemiczne, które muszą tworzyć barierę chroniącą przed działaniem czynników infekcyjnych i przed chemikaliami rozpylanymi pod ciśnieniem.

DuPont Personal Protection proponuje trzy produkty: Tychem® 2000 C, Tychem® 6000 F oraz Tyvek® 600 Plus, które idealnie nadają się do takich zastosowań, dlatego że spełniają wymagania normy EN 14126 i tym samym chronią przed czynnikami infekcyjnymi. Dodatkowo, zabezpieczają przed działaniem środków chemicznych, które są często stosowane do dezynfekcji.

 
 
 

DuPont™ Tychem® 2000 C

Kombinezon Tychem® 2000 C jest wykonany z powlekanego materiału ochronnego DuPont™ Tyvek®.

 • bardzo skuteczna bariera zabezpieczająca przed czynnikami infekcyjnymi (najwyższa klasa zgodnie z normą EN 14126);
 • przeciwchemiczna odzież ochronna typ 3-B, 4-B, 5-B i 6-B;
 • skuteczna bariera w razie kontaktu z różnymi nieorganicznymi substancjami chemicznymi (również pod ciśnieniem);
 • ochrona przed działaniem środków dezynfekcyjnych.
 
 
 

DuPont™ Tychem® 6000 F

Kombinezon Tychem® 6000 F jest wykonany z wytrzymałego materiału ochronnego Tyvek® laminowanego warstwą filmu o właściwościach barierowych.

 • bardzo skuteczna bariera zabezpieczająca przed czynnikami infekcyjnymi (najwyższa klasa zgodnie z normą EN 14126);
 • przeciwchemiczna odzież ochronna typ 3-B, 4-B, 5-B i 6-B;
 • bardzo skuteczna bariera zapobiegająca przenikaniu organicznych środków chemicznych i silnie stężonych nieorganicznych substancji chemicznych (również pod ciśnieniem);
 • ochrona przed bardzo toksycznymi środkami dezynfekcyjnymi
 
 
 

DuPont™ Tyvek® 600 Plus

Kombinezon Tyvek® 600 Plus jest przeznaczony do użycia w trakcie rutynowych kontroli chlewni i placów oraz do lekkich prac związanych z czyszczeniem.

 • ochrona przed działaniem czynników infekcyjnych (zgodnie z normą EN 14126);
 • przeciwchemiczna odzież ochronna  typ 4-B, 5-B i 6-B;
 • ochrona przed wodnymi roztworami środków chemicznych i przed rozpyloną cieczą;
 • lekki kombinezon, przepuszcza  powietrze i parę wodną

Akcesoria Tychem® 2000 C i Tychem® 6000 F stanowią doskonałe uzupełnienie odzieży ochronnej. Stosowane razem z przeciwchemicznym kombinezonem ochronnym zwiększają poziom ochrony części ciała szczególnie narażonych na działanie substancji niebezpiecznych. Wszystkie są sklasyfikowane jako przeciwchemiczna odzież ochronna kategorii III typ PB [3]. Dostępne są fartuchy o kroju fartucha chirurgicznego, fartuchy przednie, zarękawki i osłony na obuwie.

 
 
 
MARKI DUPONT

KOMBINEZONY TYCHEM®

Ucz się więcej