DuPont Safety & Construction inwestuje ponad 400 milionów dolarów, by zwiększyć moce produkcyjne fabryki materiału Tyvek®

News | Jun, 04 2018
News
DuPont Safety & Construction inwestuje ponad 400 milionów dolarów, by zwiększyć moce produkcyjne fabryki materiału Tyvek® | DuPont Polska
 
 
 
 
 
 

Rosnący popyt globalny na innowacje produktowe siłą napędzającą ekspansję

WILMINGTON, Delaware, 4 czerwca 2018 r. - DuPont Safety & Construction, jednostka biznesowa DowDuPont Specialty Products, ogłosiła dzisiaj, że planuje zainwestować ponad 400 milionów dolarów w zwiększenie zdolności produkcyjnych materiału Tyvek® w swojej fabryce w Luksemburgu. Planowane zwiększenie produkcji,  które wiąże się z rozbudową zakładu o nowy budynek i trzecią linię operacyjną, ma rozpocząć się w 2021 roku.

Globalny popyt na produkty  DuPont™ Tyvek®  rośnie na całym świecie na wszystkich kluczowych rynkach - powiedziała Rose Lee, prezes DuPont Safety & Construction. Plan zwiększenia mocy produkcyjnych to kluczowy krok w rozwijaniu biznesu Tyvek®, utrzymaniu naszej pozycji lidera na rynku włóknin i dostarczaniu innowacji, których klienci oczekują od DuPont - dodała.

Według szacunków branży łączna wartość segmentów rynku z potencjałem do zastosowania produktów Tyvek® wynosi kilka miliardów dolarów.

DuPont, światowy lider technologii produkcji włóknin, w 2017 roku świętował jubileusz 50-lecia wynalezienia DuPont™ Tyvek®, wyjątkowej włókniny wykonanej w całości z polietylenu o dużej gęstości, dzięki której wiele branż i zastosowań zyskało nieznane dotąd możliwości w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Kluczowe segmenty:

 
 
 
 
 
 
  • Rozwiązania do zastosowania w budownictwie, takie jak Tyvek® Supro, Tyvek® FireCurb® Housewrap lub taśmy Tyvek® FlexWrap dla ochrony komfortowych, energooszczędnych budynków przed negatywnym wpływem wilgoci.
  • Odzież ochronna Tyvek®, która zapewnia wysoką ochronę pracownikom zakładów przemysłowych i służb ratowniczych oraz osobom pracującym w pomieszczeniach czystych. Firmy na całym świecie używają ponad 200 milionów kombinezonów Tyvek® rocznie.
 
 
 
 
 
 
  • Tyvek® do produkcji opakowań medycznych, powszechnie stosowany z myślą o ochronie pacjentów w placówkach służby zdrowia. Tyvek® jest uznawany za standard doskonałości opakowań sterylnych od ponad 45 lat odkąd został wprowadzony na rynek wyrobów medycznych.
  • Tyvek® do zastosowania w branży poligraficznej i na rynku opakowań ochronnychprzeznaczony do zróżnicowanych specjalistycznych zastosowań, w tym do zabezpieczenia w transporcie wyrobów farmaceutycznych i towarów szybko psujących się oraz jako materiał do produkcji kopert, metek, etykiet, banerów, opasek na rękę, map i zabezpieczenia dzieł sztuki.
 
 
 
 
 
 

Produkty Tyvek® wywarły ogromny wpływ na wiele branż, co zaowocowało powstaniem nowych kategorii produktów, takich jak materiały wiatroizolacyjne, które pomogły zrewolucjonizować budownictwo mieszkaniowe. Wyznaczyły też nowe standardy na rynku odzieży ochronnej, umożliwiły rozwój technologii w obszarze wyrobów medycznych i odegrały ważną rolę w wielu innych zastosowaniach. Firma DuPont we współpracy ze swoimi klientami opracowuje nowe produkty Tyvek® i ich nowe zastosowania w odpowiedzi na potrzeby rynku. Projektanci mody i oświetlenia coraz częściej sięgają po produkty Tyvek® ze względu na ich lekkość, wytrzymałość i teksturę.

For Greater Good™ to obietnica  marki DuPont™ Tyvek®. Materiał Tyvek® zapewnia niezawodną ochronę, jakiej ludzie potrzebują, aby mogli skupić się na osiąganiu wyższych celów dla wspólnego dobra.

O DuPont Safety & Construction

DuPont Safety & Construction, jednostka biznesowa w strukturach DowDuPont Specialty Products, to wiodący dostawca produktów i rozwiązań chroniących to, co najważniejsze - pracowników, obiekty budowlane i środowisko naturalne, który umożliwia swoim klientom osiąganie sukcesów dzięki wyjątkowym właściwościom, globalnej dostępności i sile marek, m.in. Corian®, Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, Styrofoam™ i Filmtec®.

O DowDuPont Specialty Products

DowDuPont Specialty Products, jednostka będąca częścią spółki DowDuPont (NYSE: DWDP), to globalny lider innowacji oferujący zaawansowane materiały i surowce oraz rozwiązania systemowe do zastosowań przemysłowych i w codziennym życiu. Nasi pracownicy wykorzystują wiedzę z wielu dziedzin nauki i doświadczenie, by pomóc klientom w realizacji ich pomysłów i wprowadzaniu innowacji na kluczowych rynkach, takich jak branża elektroniczna, transportowa, budownictwo, rynek zdrowia, przemysł spożywczy i branża BHP. Firma DowDuPont planuje wydzielenie Specialty Products ze swoich struktur i utworzenie niezależnej spółki notowanej na giełdzie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.dow-dupont.com.

O firmie DowDuPont™

DowDuPont (NYSE: DWDP) to spółka holdingowa złożona z The Dow Chemical Company oraz DuPont, mająca na celu utworzenie silnych, niezależnych spółek notowanych na giełdzie, działających w sektorze rolnictwa, inżynierii materiałowej oraz produktów specjalistycznych, które zajmą wiodącą pozycję na rynku dzięki wydajnym, opartym na badaniach naukowych, innowacyjnym rozwiązaniom, spełniającym potrzeby klientów oraz przyczyniającym się do rozwiązania problemów globalnych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.dow-dupont.com.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym par. 27A ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 z późn. zm. oraz par. 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934 z późn. zm. W tym kontekście stwierdzenia dotyczące przyszłości często odnoszą się do przyszłej działalności i wyników finansowych oraz sytuacji finansowej mogą zawierać takie określenia, jak „oczekuje się”, „przewiduje się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa się”, „poszukuje się”, „stwierdza”, „będą”, „byłyby”, „docelowo” oraz podobne wyrażenia w różnych koniugacjach, a także formy w aspekcie przeczącym.

Dnia 11 grudnia 2015 roku firmy The Dow Chemical Company („Dow”) oraz E. I. du Pont de Nemours and Company („DuPont”) poinformowały o zawarciu umowy i planu połączenia, zmienionej 31 marca 2017 roku (zwanej dalej „Umową o połączeniu”), zgodnie z którą spółki połączą swoje aktywa i zawrą transakcję połączenia podmiotów równorzędnych (zwaną dalej „Transakcją połączenia”). Transakcja połączenia została sfinalizowana 31 sierpnia 2017 roku – każda z firm Dow oraz DuPont stała się podmiotem zależnym DowDuPont Inc („DowDuPont”). Więcej informacji na ten temat zamieszczono w najnowszych raportach rocznych, kwartalnych i bieżących DowDuPont, Dow i DuPont na formularzach 10-K, 10-Q oraz 8-K (w zależności od przypadku), a także we wspólnym oświadczeniu dla akcjonariuszy/prospekcie zawartym w oświadczeniu o rejestracji na formularzu S-4 złożonym przez DowDuPont w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dnia 1 marca 2016 roku (sprawa nr 333-209869), zmienionym dnia 7 czerwca 2016 roku, i uznanym przez tę Komisję za skuteczne/skuteczny z dniem 9 czerwca 2016 roku (zwanym dalej „Oświadczeniem o rejestracji”) w związku z Transakcją połączenia.

Siłą rzeczy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości opisują zagadnienia o różnym stopniu niepewności, w tym planowanego wydzielenia działów rolnictwa, inżynierii materiałowej i produktów specjalistycznych DowDuPont w wyniku jednej lub więcej niż jednej transakcji efektywnej pod względem podatkowym na przewidywanych warunkach (zwanego dalej „Planowanym wydzieleniem segmentów”). Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników; opierają się na założeniach i oczekiwaniach dotyczących przyszłych zdarzeń, które mogą nie dojść do skutku. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości wiążą się także z ryzykiem i niepewnością w wielu przypadkach pozostających poza kontrolą spółki. Niektóre istotne czynniki, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki DowDuPont, Dow lub DuPont będą się znacznie różniły od wyników przewidywanych w stwierdzeniach odnoszące się do przyszłości obejmują w szczególności elementy takie jak: (i) skuteczną integrację odnośnych działów rolnictwa, inżynierii materiałowej i produktów specjalistycznych Dow oraz DuPont, w tym przewidywane skutki podatkowe, nieprzewidziane zobowiązania, przyszłe wydatki kapitałowe, przychody, wydatki, zyski, działania w zakresie wydajności, wyniki ekonomiczne, zadłużenie, sytuacja finansowa, straty, perspektywy, strategie biznesowe i zarządcze kierownictwa, ekspansja i rozwój działalności po połączeniu; (ii) wpływu zbycia wymaganych jako warunek realizacji Transakcji połączenia oraz innych zobowiązań warunkowych; (iii) osiągnięcia przewidywanych efektów synergii przez działy rolnictwa, inżynierii materiałowej i produktów specjalistycznych DowDuPont; (iv) rodzaje ryzyka związane z Planowanym wydzieleniem segmentów, w tym te wynikające z gruntownej analizy portfela przeprowadzonej przez radę dyrektorów DowDuPont, zmian oraz terminów realizacji, w tym wielu warunków, które mogłyby opóźnić proponowane transakcje, uniemożliwić je lub w inny sposób wywrzeć na nie negatywny wpływ, w tym ewentualne problemy lub opóźnienia w uzyskaniu wymaganych zgód organów regulacyjnych bądź pozwoleń dotyczących Planowanego wydzielenia segmentów, zakłócenia na rynkach finansowych i inne możliwe przeszkody; (v) ryzyko, że zakłócenia spowodowane Planowanym wydzieleniem segmentów przyniosą szkodę działalności DowDuPont (prowadzonej bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy Dow bądź DuPont), w tym bieżącym planom i działaniom; (vi) możliwość zatrzymania i pozyskania kluczowego personelu; (vii) potencjalne negatywne reakcje lub zmiany stosunków biznesowych wynikające z zakończenia transakcji połączenia lub Planowanego wydzielenia segmentów; (viii) niepewność dotycząca długoterminowej wartości akcji zwykłych DowDuPont; (ix) nieustanna dostępność kapitału i finansowania oraz działania agencji ratingowych; (x) zmiany sytuacji prawnej, regulacyjnej lub gospodarczej; (xi) potencjalna niepewność dotycząca działalności — w tym zmiany dotychczasowych stosunków biznesowych — w trakcie Planowanego wydzielenia segmentów, co mogłoby wywrzeć wpływ na wyniki finansowe spółki (xii) nieprzewidywalność i dotkliwość zdarzeń katastrofalnych, w tym w szczególności aktów terrorystycznych lub wybuchu wojny bądź wrogich działań, a także reakcja kierownictwa na którykolwiek z powyższych czynników. Te oraz inne rodzaje ryzyka związane z transakcją połączenia i Planowanym wydzieleniem segmentów omówiono szczegółowo w następujących dokumentach: (1) Oświadczeniu o rejestracji; oraz w (2) raportach bieżących, okresowych i rocznych, składanych przez DowDuPont w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz, w zakresie włączonym do Oświadczenia o rejestracji przez przywołanie, również przez Dow i DuPont. O ile wykaz przedstawionych tu czynników oraz wykazy czynników przedstawione w Oświadczeniu o rejestracji uznawane są za reprezentatywne, żadnego takiego wykazu nie należy traktować jako kompletnego oświadczenia na temat wszystkich rodzajów potencjalnego ryzyka i niepewności. Czynniki niewymienione w wykazach mogą stanowić dodatkowe istotne przeszkody w ziszczeniu się stwierdzeń dotyczących przyszłości. Konsekwencje znacznych różnic w wynikach w porównaniu z tymi przewidywanymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości mogą obejmować m.in. zakłócenia działalności, problemy operacyjne, straty finansowe, odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich i tym podobne rodzaje ryzyk, z których każdy może wywrzeć istotny negatywny wpływ na skonsolidowaną sytuację finansową, wyniki działalności, rating kredytowy bądź płynność finansową DowDuPont, Dow lub DuPont. Ani DowDuPont, ani Dow, ani też DuPont nie przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do publicznego zapewnienia zmian lub aktualizacji stwierdzeń odnoszących się do przyszłości obejmujących proponowaną transakcję lub planowane wydzielenie segmentów – czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, zmiany sytuacji w przyszłości, czy też w inny sposób, jeżeli okoliczności ulegną zmianie – za wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy dotyczące papierów wartościowych lub inne odnośne przepisy.