Wskazówki na temat montażu Plantex® Geoproma

Artykuł
Artykuł
Wskazówki na temat montażu - Plantex® Geoproma®
Wyróżnione marki
 
 
 
 
 
 

Krok 1: Wyrównaj podłoże i usuń duże kamienie.

Krok 2: Rozwiń rolkę geowłókniny Plantex® Geoproma® (podczas wietrznej pogody obciąż ją kamieniami).

Jeśli konieczne jest wykorzystanie więcej niż jednej rolki, wykonaj połączenia poszczególnych rolek uwzględniając zakład od 20 do 30 cm. 

 
 
 
 
 
 

Krok 3: Zastosuj warstwę żwiru, zagęszczając go w razie konieczności, i przykryj ją wybranym przez siebie materiałem (kostką brukową, płytami chodnikowymi, grysem ozdobnym itp.).

Wykorzystując geowłókninę Plantex® Geoproma® jako filtr w systemach drenarskich, należy również zastosować połączenie na zakład.

 
 
 
 
 
 

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń naszych produktów spowodowanych przez kontakt z urządzeniami i/lub narzędziami, które są nieodpowiednie do pracy z naszymi produktami.

 
 
 

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić
Dowiedz się więcej