10-letnia ograniczona gwarancja DuPont™ Tyvek® i AirGuard®

Artykuł
 
 
 
Artykuł
Ograniczona gwarancja Tyvek® i AirGuard® | DuPont™ Tyvek®

Ponieważ w założeniu mają zapewniać wieloletnią ochronę, systemy przegród budowlanych DuPont są objęte 10-letnią ograniczoną gwarancją Tyvek® i AirGuard®.

Membrany paroizolacyjne Tyvek® i wiatroszczelne paroizolacje AirGuard® & (AVCL) zapewniają wysoką jakość i długotrwałą ochronę, jednocześnie poprawiając efektywność termiczną budynku.

DuPont ma wieloletnią renomę i doświadczenie, co oznacza, że oferujemy nie tylko doskonały system izolacji, lecz również gwarantujemy spokój ducha.

10-letnia gwarancja DuPont obejmuje uszkodzenia membran Tyvek® i produktów AirGuard® AVCL z zastrzeżeniem poprawnej instalacji we wszystkich typach budynków oraz zgodnie z zasadami montażu DuPont, pod warunkiem że firma DuPont otrzyma pisemne zawiadomienie o wadach w ciągu 30 dni od ich wystąpienia. Dodatkowe dokumenty potwierdzające datę zakupu lub montażu powinny towarzyszyć roszczeniom gwarancyjnym, a przedstawiciel DuPont powinien mieć możliwość skontrolowania produktów, których dotyczy roszczenie.

10-letnia gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zdarzenia losowe, przebicie lub akty wandalizmu, bądź też wady projektowe w konstrukcji budynku będące przyczyną problemu. Podobnie, niepoprawny montaż systemu przegrody budowlanej DuPont powoduje unieważnienie 10-letniej gwarancji.

 

Rozwiązania dla drewnianych konstrukcji szkieletowych

Ograniczona gwarancja 15-letnia* obejmuje otwarte dyfuzyjnie membrany DuPont™ Tyvek® oraz wiatroszczelne paroizolacje & DuPont™ AirGuard® w ramach rozwiązań dla drewnianych konstrukcji szkieletowych DuPont™ Tyvek® wykorzystywanych w drewnianych ścianach szkieletowych 

 

Prosimy o kontakt w sprawie zapytań dotyczących gwarancji