Nasze wartości

Naszym celem jest rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w sposób odpowiedzialny, przemyślany i poprzez współpracę.

Nasze wartości definiują kim jesteśmy, co reprezentujemy oraz jak prowadzimy naszą działalność. Nieustannie się nimi kierujemy, dążąc do nowych odkryć, tworząc nowe produkty i rozwijając naszą działalność.

 
 
 

Safety.svg
Zdrowie i bezpieczeństwo

Pragniemy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, dostawców i osób żyjących w społecznościach, w których prowadzimy działalność.

Respect.svg
Szacunek dla ludzi

Traktujemy każdego pracownika i partnera z profesjonalizmem, godnością i szacunkiem, sprzyjając warunkom do współpracy, innowacyjności i rozwoju.

Ethical.svg
Wysokie standardy etyczne

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i w zgodzie z przepisami prawa, zawsze starając się być szanowanym korporacyjnym obywatelem świata.

Planet.svg
Ochrona planety

Odkrywamy zrównoważone rozwiązania dla naszych klientów, a rozwijając naszą działalność zawsze kierujemy się ochroną środowiska i zasobów naturalnych— dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 
 
 
DuPont Polska

 

DuPont Polska Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warsaw

+48 22 320 0900