Kontakt

 
 
 

Masz pytanie

Wypełnij poniższy formularz i nacisnij „Wyślij”. Odpowiedzi udzielimy w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku pytań wymagających rozszerzonych badań odpowiedzi udzielimy zaraz po uzyskaniu pełnej informacji.

*WymaganeDuPont dba o Paostwa prywatnośd. Paostwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe) będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez firmę DuPont, jej podmioty powiazane, jej partnerów oraz wybrane osoby trzecie w innych krajach do przekazywania Paostwu informacji na temat produktów lub usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźd w witrynie www.privacy.dupont.com.

 

DuPont Poland sp. z o.o. 
ul. Postępu 17b
02-676 Warszawa