Systemy okładzin przeciwdeszczowych

Trwała ochrona dla systemów okładzin przeciwdeszczowych

Jeżeli występuje ryzyko przenikania wilgoci przez izolację i warstwy wewnętrzne, zalecana jest instalacja membrany ochronnej za izolacją.

Systemy okładzin przeciwdeszczowych różnią się od innych konstrukcji ściennych tym, że membrana, chociaż jest przymocowana na stałe do konstrukcji, znajduje się  za warstwą izolacyjną. Wybór materiału jest związany z ryzykiem wykraplania się pary wodnej, co głównie zależy od temperatury. 

Ciągła ochrona dla otwartych i wentylowanych systemów okładzin przeciwdeszczowych

Nowoczesne otwarte i wentylowane okładziny przeciwdeszczowe dają duże możliwości projektowe architektom i wykonawcom. Otwarte i wentylowane systemy okładzin przeciwdeszczowych są stale narażone na działanie czynników atmosferycznych, zatem ważne jest zastosowanie dodatkowej membrany chroniącej kolejne warstwy przed powietrzem, wilgocią i promieniami UV.

Opracowana specjalnie dla systemów okładzin przeciwdeszczowych z otwartymi spoinami, Tyvek® UV Facade to membrana ochronna ze znakiem CE dla takich zastosowań – czyli gwarancją pełnej zgodności z wymogami rygorystycznej dyrektywy UE dotyczącej produktów budowlanych.

Przejście testu starzenia

Aby uzyskać znak CE dla otwartych systemów okładzin przeciwdeszczowych, membrana Tyvek® UV Facade została poddana testom starzenia w formie ekspozycji na promieniowanie UV przez 5 000 godzin i temperatury 70°C przez 90 dni. Dla porównania, wymagania CE dla standardowych zastosowań ściennych/dachowych podają tylko 336 godzin ekspozycji na promieniowanie UV.

Membrana Tyvek® UV Facade jest wiatro- i wodoszczelna, a jednocześnie zachowuje paroprzepuszczalność. Zaprojektowana dla otwartych i wentylowanych systemów okładzin przeciwdeszczowych do drewna, metalu, kamienia i innych materiałów, membrana jest niezwykle lekka, elastyczna i łatwa w montażu.

 

Wraz z paroizolacjami DuPontTM AirGuard® Sd5, Sd23, Smart lub Reflective, membrany Tyvek® stanowią rozwiązanie rozszerzające możliwości systemów przegród budowlanych, umożliwiając kontrolę wilgoci, montaż z systemami okładzin przeciwdeszczowych i zapewniając optymalną efektywność cieplną.

Pełny asortyment taśm i akcesoriów DuPont uzupełnia te produkty, pomagając w osiągnięciu lepszej szczelności – i jeszcze większej efektywności cieplnej.

PRODUKTY I USŁUGI FIRMY DUPONT

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

INFORMACJE I IDEE