Ochrona dla wieżowców

Jak membrana Tyvek® FireCurb® chroni wieżowce z wentylowanymi elewacjami

Dzięki nowej, opatentowanej technologii, membrany oddychające DuPont™ Tyvek® FireCurb® samorzutnie gaszą płomień przed jego rozprzestrzenieniem.

Membrany Tyvek® były od dawna wybierane jako dodatkowa warstwa chroniąca przed wiatrem i wodą w stalowych konstrukcjach szkieletowych oraz betonowych konstrukcjach ściennych. Obecnie ognioodporne membrany oddychające Tyvek® FireCurb® zapewniają jednakowe działanie, a dodatkowo są to doskonałe izolacje ogniotrwałe, zapewniające wysoką trudnopalność.

Zaprojektowane w celu spełnienia coraz bardziej rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych jakimi obłożony jest każdy wieżowiec z wentylowanymi elewacjami, te membrany następnej generacji samorzutnie gaszą ogień w razie zapłonu, zapobiegają rozprzestrzenieniu się pożaru, czyniąc wieżowce bezpieczniejszymi budynkami. Zatem dzięki wygaszeniu płomieni w pierwszych minutach, mogą odgrywać ważną rolę w zapobieganiu katastrofalnym reakcjom łańcuchowym.

Bezpieczna konstrukcja


Jedna iskra może zniweczyć miesiące ciężkiej pracy na placu budowy i wieżowiec może bardzo szybko stanąć wpłomieniach. Membrana Tyvek® FireCurb® Housewrap zapewnia opatentowaną ochronę od momentu montażu, zapewniając większe bezpieczeństwo osób i czyniąc każdy wieżowiec bezpieczniejszą konstrukcją.

Opatentowana ochrona do klasyfikacji Euroclass B

Opatentowana technologia membran DuPont™ Tyvek® zapewnia klasyfikację ogniową do Euroclass B w przypadku zastosowań bez mocowania lub instalacji na wełnie mineralnej. Bardzo niewiele produktów uzyskuje tę klasyfikację, która jest druga za powierzchniami murowanymi pod względem odporności na ogień.

Minimalny wpływ na środowisko

Bezhalogenowa powłoka trudnopalna membrany Tyvek® FireCurb®znacznie ogranicza powstawanie kropel i dymu, co poprawia bezpieczeństwo osób ewakuowanych z płonącego budynku. Specjalna ekologiczna powłoka jest produkowana w oparciu o efektywny energetycznie proces bez użycia rozpuszczalników, który redukuje emisje do minimum.

PRODUKTY I USŁUGI FIRMY DUPONT

INFORMACJE I IDEE