Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące membran DuPont™ Tyvek® i DuPont™ AirGuard®

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran DuPont™ Tyvek® i DuPont™ AirGuard® dla przedsiębiorców budowlanych.

 
 

MEMBRANY DACHOWE TYVEK® – P i O

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do montażu na dachach płaskich?

Nie. Paroprzepuszczalne membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Takie działanie jest zalecane, aby poprawić wiatroszczelność i wodoszczelność. W niektórych krajach takie postępowanie jest wymagane w przypadku dachów o niskim spadzie, w surowych warunkach klimatycznych lub w razie pozostawienia odkrytego dachu w okresie budowy. Sklejenie zakładów zawsze poprawi ochronę budynku. Obowiązują lokalne przepisy.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże, przepusty i zakłady powinny zostać uszczelnione, aby uniknąć przenikania deszczu.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® (od gramatury 80 g/m2 wzwyż) powinna być uszczelniana za pomocą taśmy akrylowej Tyvek®. Jeżeli nachylenie dachu jest mniejsze od minimalnego nachylenia dachówki o 5° lub więcej, należy użyć Tyvek® Supro. Ogólnie nie należy pozostawiać pułapek wodnych umożliwiających długotrwałe działanie wody na membranę. 

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące urządzenie chroniące okap”. Oto nakładka z blachy odpornej na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne

Membrany dachowe Tyvek® 

 

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w pełni podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat?

Tak, ale tylko w przypadku gramatury powyżej 80 g/m2. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są jednocześnie wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie zastosowania membrany paroprzepuszczalnej Tyvek®?

Należy zawsze instalować paroizolację, aby zapewnić wiatroszczelność i kontrolę wilgoci w obrębie elementów budynku.

 

MEMBRANY ŚCIENNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tematy:

Kluczowe pytania

Gdzie instalowana jest membrana paroprzepuszczalna Tyvek®?

W konstrukcji ściany, za zewnętrzną okładziną / murem itd.

Jaką funkcję pełni membrana paroprzepuszczalna Tyvek®?

Membrany paroprzepuszczalne Tyvek® chronią konstrukcję i izolują przed wilgocią zewnętrzną i kondensacją. Pomagają również osiągnąć wiatroszczelność i ograniczyć konwekcyjne straty ciepła z budynku.

Czy łączenia membran paroprzepuszczalnych Tyvek® muszą być uszczelniane?

Nie, ale jest to zalecane, aby pomóc w osiągnięciu najlepszej możliwej wiatroszczelności i ograniczeniu konwekcyjnych strat ciepła z budynku.

Czy należy pozostawić wentylowaną przestrzeń/szczelinę powietrzną na zewnątrz membrany ściennej Tyvek®?

Tak, aby pozwolić na odprowadzanie pary wodnej. Otwór/szczelina mogą być wentylowane naturalnie przez okładzinę/łączenia dachówek lub dzięki zastosowaniu pustaków, wywietrzników itd.

Czy membrana ścienna Tyvek® może być instalowana bezpośrednio za okładziną, czy też układana na zakładkę?

Tak, ale oddychalność membrany będzie mniej efektywna. Należy zauważyć, że membrany Tyvek® Solid Silver wymagają zachowania szczeliny powietrznej po stronie powierzchni metalizowanej, aby zapewnić korzyści cieplne.

Czy membrana ścienna Tyvek® może być instalowana za ciągłą powierzchnią blaszaną, służąc jako warstwa oddzielająca?

Tak.

Czy membrana paroprzepuszczalna Tyvek® może pozostać odkryta przed montażem okładziny zewnętrznej?

Tak – do 4 miesięcy, pod warunkiem należytego zamocowania membrany, aby uniknąć uszkodzenia przez wiatr. Przepusty i zakłady powinny zostać uszczelnione, aby uniknąć przenikania deszczu.

Tyvek® Solid Silver

Dlaczego Tyvek® Solid Silver?

Oprócz zapewniania ochrony przed wilgocią zewnętrzną, kondensacją i wiatrem, membrany Tyvek® Solid Silver znacznie redukują straty ciepła. Poprawiają również komfort termiczny w lecie. Membrana Tyvek® Solid Silver działa obustronnie.

Jak należy instalować membranę?

Membrana Tyvek® Solid Silver powinna być instalowana metalizowaną powierzchnią w kierunku szczeliny pod okładziną zewnętrzną.  Wydajność termiczna jest osiągana dzięki połączeniu odstępu oraz powierzchni o niskiej emisyjności Tyvek® Solid Silver.

Tyvek® Supro

Czy Tyvek® Supro można zastosować jako paroprzepuszczalną membranę w systemie ściennym?

Tak, Tyvek® Supro ma wszelkie cechy membrany oddychającej zgodnie z normą EN13859-2. Dodatkowa wytrzymałość sprawia, że jest to „membrana uniwersalna”.

DuPont™ AirGuard® Smart

Do czego służy DuPont™ AirGuard® Smart?

DuPont™ AirGuard® Smart to mocna i lekka paroizolacja elastyczna o zmiennej odporności na wilgoć; oznacza to, że odporność na przenikanie pary wodnej zależy od środowiska. Jeżeli w warstwie izolacyjnej występuje wilgoć, DuPont™ AirGuard® Smart obniża opór dyfuzyjny, aby nastąpiło jej zawrócenie do wnętrza budynku. Podczas tego procesu, opór dyfuzyjny może się obniżyć nawet do sd=0,05 m). Jeżeli konstrukcja jest sucha, a poziom wilgoci stabilny, DuPont™ AirGuard® Smart działa jak konwencjonalna paroizolacja.

DuPont™ AirGuard® Sd5

Do czego służy membrana DuPont™ AirGuard® Sd5?

DuPont™ AirGuard® Sd5 to membrana wewnętrzna instalowana za okładzinami z płyt kartonowo-gipsowych itd. Po uszczelnieniu wszystkich połączeń tworzy barierę eliminującą konwekcyjne straty ciepła i zapewnia konieczną paroizolację, aby elementy budynku pozostały niezawilgocone.

DuPont™ AirGuard® Reflective

Do czego służy membrana DuPont™ AirGuard® Reflective?

DuPont™ AirGuard® Reflective to w 100% wiatroszczelna membrana wewnętrzna instalowana na dachach, pod sufitami i w ścianach. W razie instalacji z przestrzenią na ołatowanie (szczelina po ciepłej stronie izolacji, ewentualnie szczelina na kable), membrana DuPont™ AirGuard® Reflective zapewnia znaczną poprawę ochrony termicznej dachu lub ściany. Dzięki stosowaniu produktu w połączeniu z membraną paroprzepuszczalną Tyvek® Solid Silver, możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności energii.

Do czego służy membrana DuPont™ AirGuard® Sd23?

DuPont™ AirGuard® Sd23 to membrana wewnętrzna instalowana za okładzinami z płyt kartonowo-gipsowych, która spełnia postanowienia norm DIN 68800-3[1], DIN 4108-3, DTU 31.2. Najlepiej pasuje do izolacji XPS, PUR/PIR, PF.

[1] Kategorie obejmują sd ≥ 2 m, sd ≥ 20 m i 50 m ≤ sd ≤ 100 m.

 

 

PAROIZOLACJA AIRGUARD® PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tematy:

Kluczowe pytania

Do czego służy paroizolacja DuPont™ AirGuard® Smart?

DuPont™ AirGuard® Smart to mocna i lekka elastyczna paroizolacja o zmiennej odporności na wilgoć; oznacza to, że odporność na przenikanie pary wodnej zależy od środowiska. Jeżeli w warstwie izolacyjnej występuje wilgoć, DuPont™ AirGuard® Smart obniża opór dyfuzyjny, aby nastąpiło jej zawrócenie do wnętrza budynku. Podczas tego procesu, opór dyfuzyjny może się obniżyć nawet do sd=0,05 m). Jeżeli konstrukcja jest sucha, a poziom wilgoci stabilny, DuPont™ AirGuard® Smart działa jak konwencjonalna paroizolacja.

Do czego służy membrana DuPont™ AirGuard® Reflective?

DuPont™ AirGuard® Reflective to w 100% wiatroszczelna membrana wewnętrzna instalowana na dachach, pod sufitami i w ścianach. W razie instalacji z przestrzenią na ołatowanie (szczelina po ciepłej stronie izolacji, ewentualnie szczelina na kable), membrana DuPont™ AirGuard® Reflective zapewnia znaczną poprawę ochrony termicznej dachu lub ściany. Dzięki stosowaniu produktu w połączeniu z membraną paroprzepuszczalną Tyvek® Solid Silver, możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności energii.

Do czego służy membrana DuPont™ AirGuard® Sd5?

DuPont™ AirGuard® Sd5 to membrana wewnętrzna instalowana za okładzinami z płyt kartonowo-gipsowych itd. Po uszczelnieniu wszystkich połączeń, tworzy barierę eliminującą konwekcyjne straty ciepła i zapewnia konieczną paroizolację, aby elementy budynku pozostały niezawilgocone.

Do czego służy membrana DuPont™ AirGuard® Sd23?

DuPont™ AirGuard® Sd23 to membrana wewnętrzna instalowana za okładzinami z płyt kartonowo-gipsowych, która spełnia postanowienia norm DIN 68800-3[1], DIN 4108-3, DTU 31.2. Najlepiej pasuje do izolacji XPS, PUR/PIR, PF.

 

 

 

[1] Kategorie obejmują sd ≥ 2 m, sd ≥ 20 m i 50 m ≤ sd ≤ 100 m.

 

Dlaczego wiatroszczelność budynku jest ważna?

Wydajność materiałów izolacyjnych zależy głównie od stopnia ochrony przed przepływem powietrza. Przepływ powietrza powoduje straty ciepła lub obniżoną skuteczność izolacji.

Powietrze naturalnie przepływa z pomieszczeń cieplejszych do chłodniejszych. Jakakolwiek nieszczelność w warstwie wiatroszczelnej spowoduje przepływ ciepłego powietrza spoza budynku do wnętrza lub odwrotnie, ograniczając efektywność izolacji i komfort wewnętrzny podczas upałów lub w zimowy dzień.

Jaka jest właściwa wartość sd?

Im wyższa wartość sd (opór dyfuzyjny) paroizolacji, tym lepsza ochrona izolacji przed ciepłym, wilgotnym powietrzem z wnętrza budynku. Jednakże, im wyższa wartość sd paroizolacji, tym mniejsza zdolność schnięcia. Wilgoć może się kumulować w budynku podczas budowy wskutek różnych przyczyn, np. robót murarskich lub malarskich, słabego przygotowania bądź innych źródeł i może być trudna do opanowania. Może to prowadzić do wykraplania się pary wodnej i pleśnienia, co może spowodować uszkodzenie budynku i stanowić zagrożenie zdrowia mieszkańców. Paroizolacje o współczynniku oporu dyfuzyjnego większym niż 20 m – np. płachty polietylenowe – nie tolerują niewielkich usterek podczas instalacji i właściwości paroizolacyjne tych materiałów uniemożliwią schnięcie pochwyconej wilgoci na zewnątrz konstrukcji. Zatem przy normalnym poziomie wilgotności i zainstalowaniu membran po stronie zewnętrznej, paroizolacje o niższym współczynniku sd mogą być uznawane za bezpieczniejszy wybór dla instalacji zewnętrznych.

W przypadku pomieszczeń o wyjątkowo wysokim poziomie wilgotności, zaleca się instalowanie paroizolacji o wysokim współczynniku sd po wyschnięciu materiałów budowlanych.

 

 

Stosowanie paroizolacji (AVCL)

 

Do czego jest potrzebna paroizolacja?

Wiatroszczelność przegrody budowlanej stała się wymogiem konstrukcyjnym, nakładanym przez europejską dyrektywę energetyczną.  W uproszczeniu paroizolacja służy do utrzymywania ciepłego lub chłodnego powietrza wewnątrz budynku. W zależności do współczynnika oporu dyfuzyjnego membrany, przepływ pary wodnej przez membranę zostaje zablokowany lub znacznie ograniczony. To ogranicza ryzyko wystąpienia pleśni i uszkodzeń konstrukcji budynku.

W razie stosowania wraz z membranami paroprzepuszczalnymi Tyvek® w ramach uszczelnionego dachu paroprzepuszczalnego lub konstrukcji ściany, korzyści ze stosowania paroizolacji DuPont™ AirGuard® są znaczne.

 

Czy paroizolacje AirGuard® muszą być zawsze stosowane w połączeniu z membranami paroprzepuszczalnymi Tyvek®?

Paroizolacje AirGuard® najlepiej współpracują z membranami paroprzepuszczalnymiTyvek® w ramach uszczelnionej paroprzepuszczalnej konstrukcji dachowej. W razie takiego zastosowania, paroizolacja zapewnia zgodność całej konstrukcji dachu z zasadą paroprzepuszczalności i wiatroszczelności, która stanowi podstawę koncepcji „uszczelnionego dachu”.

Jednakże paroizolacje AirGuard® i dowolne membrany paroprzepuszczalne z rodziny Tyvek® można zastosować niezależnie. Można zastosować paroizolację AirGuard® jako warstwę wiatro- i paroizolacji pod konwencjonalnym dachem z okładziną filcową. Zapewni to pewne korzyści w obszarze kontroli kondensacji.

 

Czy warstwa paroizolacyjna jest absolutnie niezbędna w przypadku nieocieplanych dachów (szczelina wentylacyjna pomiędzy membraną a izolacją lub na nieocieplanym poddaszu z izolacją na poziomie sufitu)?

W każdym przypadku, gdy występuje konwencjonalnie wentylowana zimna przestrzeń, ograniczenie przepływu pary wodnej pomaga w regulacji wilgotności, nawet jeżeli pierwszym elementem jest sama wentylacja. Jednakże głównym powodem uzasadniającym instalację paroizolacji AirGuard® jest oszczędność energii. Nieocieplane wentylowane konstrukcje dachowe mogą zostać w przyszłości przekształcone w dachy ocieplane ze względu na koszty energii, a wtedy może być trudno dodać paroizolację.

 

A co z dachami hal przemysłowych? Czy wymagają paroizolacji?

Jak najbardziej. Bez względu na to, co twierdzą niektórzy producenci, warstwa paroprzepuszczalna jest konieczna w przypadku większości metalowych systemów dachowych. Chociaż niektórzy projektanci mogą zrezygnować z zewnętrznej membrany paroprzepuszczalnej w razie stosowania naturalnie wentylowanych metalowych systemów dachowych, istnienie ciągłej bariery powietrznej po stronie ciepłej jest niezwykle ważne, aby zachować ciepło we wnętrzu oraz kontrolować dyfuzję i konwekcję.

Firma DuPont nie zaleca rezygnacji z warstwy paroprzepuszczalnej w budynkach przemysłowych, gdyż izolacja jest zwykle ograniczona do zewnętrznej warstwy i wykonana z materiału niezapewniającego paroprzepuszczalności, a jej wydajność zostanie ograniczona przez absorpcję skroplonej wilgoci. Dlatego należy zatrzymać przepływ wilgoci z ciepłego wnętrza. Wybór zostanie dokonany głównie dla 5814X, chociaż w niektórych przypadkach 8407A może być również dobrym rozwiązaniem.

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran dachowych Tyvek® dla specjalistów budowlanych.

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran dachowych Tyvek® dla specjalistów budowlanych.

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran dachowych Tyvek® dla specjalistów budowlanych.

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran dachowych Tyvek® dla specjalistów budowlanych.

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran dachowych Tyvek® dla specjalistów budowlanych.

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.

Odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących membran dachowych Tyvek® dla specjalistów budowlanych.

Tematy:

Kluczowe pytania

Czy dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być instalowane jako membrany dachowe bez wentylacji?

Tak. Dachowe membrany oddychające Tyvek® posiadają certyfikat BBA dla zastosowań niewentylowanych. Wentylacja okapów lub kalenicy nie jest konieczna.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być stosowane w nowych budowach i przebudowach bez wentylacji?

Tak, ale należy się upewnić, że okładziny wewnętrzne pozostają nienaruszone, aby istniała należyta kontrola przepływu pary wodnej.

Czy membrany dachowe Tyvek® nadają się do instalacji w przypadku niewentylowanych dachów płaskich?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niewentylowanych dachów spadzistych. W przypadku dachów płaskich membrana dachowa Tyvek® może być użyta jedynie jako warstwa ochronna nad izolacją lub warstwa oddzielająca pomiędzy blachą a podłożem.

Jaka jest różnica między systemem niewentylowanym a systemem uszczelnionym?

Oba systemy są niewentylowane, ale w tym drugim systemie zastosowano taśmę uszczelniającą wszystkie zakłady, przepusty i krawędzie membrany Tyvek®. Kontrłata nad membraną dachową jest uwzględniona w specyfikacji dachu uszczelnionego membraną Tyvek®.

Czy membrana Tyvek® musi być uszczelniana?

Nie. Uszczelnianie membrany Tyvek® jest opcjonalne. Należy je stosować, gdy wymagana jest maksymalna efektywność cieplna.

Czy membrany dachowe Tyvek® można pozostawić odkryte na pewien czas przed kryciem dachu?

Tak. Odporność na promieniowanie UV membran dachowych Tyvek® umożliwia ich pozostawienie bez przykrycia na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Jednakże obowiązuje to tylko w przypadku należytego przymocowania membrany.

Czy membrany Tyvek® można stosować w przypadku dachów spadzistych o nachyleniu mniejszym niż minimalne zalecane nachylenie dla dachówki lub krokwi?

Tak, ale membrana dachowa Tyvek® powinna być instalowana dwuwarstwowo (podwójnie złożona) z połączonymi zakładami.

Czy membraną Tyvek® można wykończyć rynnę, jak w tradycyjnym systemie?

Nie. Przyjęto powszechnie jako dobrą praktykę dla wszystkich membran dachowych wykańczanie przed rynną z zakładem na „istniejące elementy chroniące okap” (BS5534). Oto ochrona okapu, np. Tyvek® Eaves Carrier, odporna na promieniowanie UV, która zastępuje membranę przy „wpuście” do rynny. Membrana dachowa nie powinna pozostawać narażona na światło słoneczne.

Stosowanie membran dachowych Tyvek® z kontrłatami

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w systemie niepodpartym?

Nie, pod warunkiem że membranę Tyvek® można napiąć na krokwiach. Tu należy użyć Tyvek® Supro.

W razie układania membrany Tyvek® w systemie niepodpartym, ile przestrzeni należy pozostawić w celu napięcia membrany dachowej?

Około 10 mm.

Czy należy stosować kontrłaty, gdy membranę Tyvek® położono bezpośrednio na izolacji w całkowicie podpartym systemie?

Tak. Należy tu zainstalować kontrłatę, jak w przypadku wszystkich membran dachowych.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane za pomocą metody napinania na kontrłatach?

Tak. W tym systemie należy użyć membrany Tyvek® Supro.

Czy membrany dachowe Tyvek® mogą być instalowane pod kontrłatami?

Tak. Membrana zostanie wówczas napięta, co umożliwia uszczelnienie zakładów w razie potrzeby.

Czy membrany Tyvek® mogą być układane bezpośrednio na deskowaniu bez łat lub kontrłat zgodnie z tradycyjnym systemem budowy istniejącym w Szkocji?

Tak. Krokwie można mocować do deskowania przez membranę dachową w normalny sposób. Poszycie musi być w formie deskowania o szerokości 150 mm z odstępami 2 mm.

Czy wymagana jest wentylacja przestrzeni pod ołatowaniem w razie stosowania membrany dachowej Tyvek® w niewentylowanym lub uszczelnionym systemie dachowym?

Nie. Naturalny przepływ powietrza pomiędzy dachówkami i krokwiami będzie wystarczający, aby usunąć parę wodną spod łat.

Czy woda może przenikać przez membranę dachową Tyvek® położoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu?

Nie. Dachowe membrany oddychające Tyvek® są w 100% wodoodporne i paroprzepuszczalne, co oznacza, że woda nie będzie przenikała przez membranę, nawet ułożoną bezpośrednio na izolacji lub deskowaniu. Jednakże należy zapewnić, aby kontrłaty zainstalowane nad membraną zostały mocno przymocowane.

Paroizolacje (AVCL)

Czy wymagana jest paroizolacja w razie stosowania membrany oddychającej Tyvek® w niewentylowanym pomieszczeniu?

Należy instalować paroizolację w budynkach o wysokiej wilgotności bez względu na występowanie wentylacji. To dotyczy łazienek i kuchni oraz w szczególności basenów i saun.

Pomieszczenia o niskiej wilgotności nie wymagają paroizolacji, ale mogą skorzystać na lepszej wiatroszczelności i kontroli przepływu pary wodnej. To może również poprawić efektywność energetyczną.

Paroizolacje DuPont™ AirGuard® powinny być stosowane w połączeniu z membraną oddychającą Tyvek®. Istnieje wiele dostępnych możliwości w zależności od wilgotności, nachylenia dachu i typu.