Trudnopalna membrana oddychająca wyznacza nowy standard bezpieczeństwa

DuPont-Tyvek-FR-Safety

Dzięki nowym trudnopalnym membranom oddychającym DuPont™ Tyvek® FireCurb™ zapewniamy większe bezpieczeństwo. Nie wszystkie materiały budowlane zachowują się w ten sam sposób podczas pożaru. Trudnopalna membrana oddychająca może odegrać kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa budynku dzięki zwiększeniu czasu ewakuacji, co może potencjalnie uratować czyjeś życie.

Jako lider rynkowy w dziedzinie bezpieczeństwa, firma DuPont opracowała Tyvek® FireCurb™ Housewrap – trudnopalne membrany oddychające, które wykorzystują nową opatentowaną technologię i spełniają klasyfikację ogniową EuroClass B (EN13501-1) ustanowioną przez Komisję Europejską. Uzupełnienie charakterystyki membran oddychających Tyvek® o trudnopalność poza wodoszczelnością i paroprzepuszczalnością oznacza zmianę klasyfikacji ogniowej membran oddychających Tyvek® ze standardowej klasy E do klasy Euroclass B.

Definicja klasyfikacji EuroClass B

Euroclass B stanowi element systemu klasyfikacji odporności ogniowej zgodnego z normą EN 13501-1, opracowanego w celu określenia reakcji na ogień dla wszystkich materiałów, wyrobów i elementów budynku. Powinna zastąpić brytyjski system klasyfikacji ogniowej zgodny z normą BS 476 punkty 6 i 7.

W lutym 2002 roku norma EN 13501-1 (Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków) stała się normą europejską. Obecnie kraje członkowskie powinny rozpocząć wdrażanie nowej normy. Mimo że ten proces postępuje w różnym tempie, istnieje wyraźna potrzeba integracji i harmonizacji na rynku europejskim.

W najnowszej literaturze technicznej krajowe systemy klasyfikacji ogniowej są często mylone z klasyfikacją europejską. Należy zawsze zwracać uwagę na normę, która stanowi podstawę klasyfikacji. W razie wątpliwości można uzyskać informacje od producenta. Należy również zauważyć, że klasyfikacja Euroclass F oznacza wyroby „niebadane”, natomiast Euroclass E to najniższa klasyfikacja przebadanych wyrobów.

Test zapalności oraz badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot (SBI)

Klasyfikacja Euroclass B opisuje reakcję na ogień dla wszystkich wyrobów budowlanych w oparciu o dwa testy. Aby uzyskać klasyfikację Euroclass B, trudnopalne membrany oddychające muszą spełnić wymogi testów referencyjnych w dwóch kategoriach: test zapalności (EN ISO 11925 2) oraz badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot (SBI).

 • Test zapalności określa zapalność membrany poddanej bezpośredniemu działaniu małego płomienia
 • Badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot (SBI) określa, w jakim stopniu wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, symulując zapłon pojedynczego płonącego przedmiotu w narożniku pomieszczenia w bezpośredniej bliskości danego wyrobu

Materiały, którym przyznano klasyfikację EuroClass B, wykazują bardzo niską palność, wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru w niewielkim stopniu lub nie przyczynia się wcale, powstaje niewielka ilość ciepła i następuje niewielka emisja dymu. Natomiast materiały z klasyfikacją EuroClass E muszą jedynie spełniać wymagania testu zapalności i zapewniać wystarczający czas na ewakuację z płonącego budynku.

Co jest obecnie dostępne na rynku?

Wiele wyrobów budowlanych zawiera składniki mające ograniczyć palność. Takie środki ogniochronne mogą zostać dodane do materiału na etapie produkcji lub nałożone w formie powłoki powierzchniowej przed instalacją lub też po jej zakończeniu. Takie działania mogą być bardzo skuteczne w zwalczaniu pożarów lub spowalnianiu propagacji ognia, co wydłuża czas ewakuacji z budynku.

W przeszłości, większość środków ogniochronnych zawierała fluorowce, w tym chlor i brom. Gdy zaczyna płonąć materiał, fluorowce zostają uwolnione jako gazy, co wpływa na reakcję spalania i w ten sposób gasi lub ogranicza pożar. Jednakże takie środki ogniochronne mają swoje wady. Chlor i brom mogą wytwarzać toksyczne opary. Dlatego też producenci od dawna poszukiwali rozwiązań alternatywnych.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są trudnopalne membrany oddychające DuPont™ Tyvek® FireCurb™ z trudnopalną warstwą utworzoną przez powłokę bezfluorowcową nasyconą środkami ogniochronnymi, opracowaną ze względu na ograniczony wpływ na środowisko.

Membrana DuPont™ Tyvek® FireCurb™ Housewrap

Firma DuPont przy użyciu nowej opatentowanej technologii opracowała membranę Tyvek® FireCurb™, która zapewnia wytrzymałość, trwałość i odporność na wilgoć membran Tyvek®, przy jednoczesnym uzupełnieniu o trudnopalność. Membrana może być stosowana we wszystkich typach budynków, od wieżowców po konstrukcje dachowe, okładziny przreciwdeszczowe i drewniane konstrukcje szkieletowe.

Tyvek® FireCurb™ to rozwiązanie, które spełnia wyśrubowane wymagania budowlane, narzucone przez dyrektywę Komisji Europejskiej dotyczącą wyrobów budowlanych.

Dlaczego nie zamówić próbki już dzisiaj?

Wprowadzenie membrany Tyvek® FireCurb™ oznacza, że nowe trudnopalne membrany oddychające firmy DuPont podnoszą bezpieczeństwo pożarowe na wyższy poziom we wszystkich typach zastosowań budowlanych.

Firma DuPont wciąż wprowadza nowe membrany i rozwiązania, aby spełniać różne wymagania budowlane. Dlatego nic dziwnego, że stosowanie membrany Tyvek® FireCurb™ zapewnia konkretne korzyści dla różnych zastosowań budowlanych.

 • Wentylowanie elewacji w wieżowcach
  Ograniczenie propagacji ognia pomiędzy kondygnacjami za pomocą przegrody budowlanej.
 • Okładziny przeciwdeszczowe z otwartymi spoinami
  Większa ochrona przed niezamierzonym zaprószeniem ognia z niewielkich źródeł (np. papierosy).
 • Drewniana konstrukcja szkieletowa
  Ograniczona propagacja ognia na etapie budowy.
 • Konstrukcje dachowe
  Większe bezpieczeństwo podczas i po etapie budowy.