Zrównoważone systemy odwadniające (SUDS - Sustainable Drainage Systems)?

Artykuł
Artykuł
Zrównoważone systemy odwadniające - DuPont™ GroundGrid®
Wyróżnione marki
 
 
 
 
 
 

Problemy związane z odwadnianiem, spowodowane stosowaniem zbyt dużych ilości ciężkich, nieprzepuszczających wody materiałów do budowy dróg, podjazdów i parkingów samochodowych stały się bardzo ważną kwestią wraz ze wzrostem powodzi i skażenia środowiska na skutek wody spływającej do rzek i wód gruntowych. Zrównoważone systemy odwadniające (SUDS) zapewniają alternatywny i długoły sposób radzenia sobie z odpływem wody powierzchniowej. Nowe strategie w zakresie uregulowań prawnych i poradnictwa wskazują drogę w kierunku stosowania porowatych systemów, takich jak siatka DuPont™ GroundGrid®, w celu zarządzania wodą opadową.

 
 
 

 Przeglądaj dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont
Biblioteka zasobów

Znajdź dane techniczne, filmy, seminaria internetowe i studia przypadków dotyczące środków ochrony indywidualnej DuPont tutaj.

Dowiedz się, gdzie kupić produkty DuPont
Gdzie kupić