Rozwiązania do pomieszczeń czystych

ZASTOSOWANIA W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

W branżach takich jak farmaceutyczna, przetwórstwa spożywczego i elektroniczna kluczowe znaczenie ma utrzymanie czystości produktów lub procesów. Ponadto, ochrona osobista pracowników przed substancjami niebezpiecznymi wymaga skutecznego zabezpieczenia przed działaniem substancji chemicznych i czynnikami biologicznymi.

Odzież ochronna DuPont™ Tyvek® łączy te dwie formy ochrony.

Personel jest najistotniejszym źródłem emisji cząstek w pomieszczeniach czystych. Zwykłe ubrania mogą być źródłem zanieczyszczenia produktów lub procesów cząstkami uwalnianymi przez materiał, pozostałościami i ciałami obcymi. Odzież zapewniająca skuteczną barierę przed cząstkami funkcjonuje jako osobisty filtr, który zabezpiecza pomieszczenia czyste przed zanieczyszczeniem przez ludzi.

Jednocześnie niektóre pomieszczenia czyste wymagają ochrony pracowników przed niebezpiecznymi substancjami, takimi jak płynne lub stałe substancje chemiczne bądź czynniki biologiczne. Takie zagrożenia występują nie tylko w środowiskach chemicznych, farmaceutycznych i mikrobiologicznych, a nawet w czasie produkcji chipów komputerowych lub podczas malowania w pomieszczeniach sterylnych. Tradycyjne ubrania do pomieszczeń czystych po prostu nie zapewniają odpowiedniej ochrony osobistej.

Zarówno ubrania do pomieszczeń czystych, jak i ubrania chroniące przed substancjami chemicznymi muszą spełniać te same podstawowe kryteria do użytku w pomieszczeniach sterylnych: materiał musi cechować się niskim współczynnikiem pylenia, konstrukcja odzieży musi minimalizować ryzyko uwalniania zanieczyszczeń z powierzchni ciała użytkownika, a niebezpieczeństwo gromadzenia się cząstek na powierzchni ubrania musi być ograniczone do minimum. Ponadto, ubranie musi być wygodne i powinno odpowiednio rozpraszać ładunek elektrostatyczny.

Nowość!  DuPont™ Tyvek® IsoClean® do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanych parametrach środowiskowych

Firma DuPont wprowadziła nową linię kombinezonów i akcesoriów Tyvek® IsoClean® spełniających najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące pomieszczeń czystych.  Tyvek® IsoClean® cechuje się najniższym współczynnikiem uwalniania cząstek stałych spośród wszystkich produktów w asortymencie firmy DuPont i jest oferowany w sterylnych i niesterylnych wariantach pakowania i produkcji. Wytwarzana w warunkach maksymalnej czystości i sterylna odzież wraz z akcesoriami Tyvek® IsoClean® oferuje najwyższy poziom zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i charakteryzuje się idealnie wyważonymi właściwościami pod względem ochrony, trwałości i komfortu. Produkty te są sterylizowane promieniami gamma, specjalnie przetwarzane i pakowane, by zminimalizować uwalnianie cząstek stałych i umożliwić aseptyczne zakładanie w celu zwiększenia kontroli nad zagrożeniami dla sterylności, przy jednoczesnym zachowaniu przydatności do pomieszczeń GMP A&B (ISO 4/5, KLASA 10/100).  Więcej informacji podajemy na stronie Tyvek® IsoClean®.  W zależności od cech modelu i warunków aseptycznych niesterylna odzież wykonana z materiału Tyvek® i Tyvek® IsoClean® nadaje się do stosowania w wielu klasach pomieszczeń sterylnych, w tym głównie GMP C i D (ISO 7/8, KLASA 10 000/100 000).

Odzież ochronna Tyvek® IsoClean® idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych przez personel, konserwatorów, osoby sprzątające i osoby wizytujące.

·         Pomaga chronić pomieszczenie czyste przed zanieczyszczeniem przez ludzi.

·         Pomaga zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń.

·         Pomaga chronić personel przed stałymi lub ciekłymi substancjami niebezpiecznymi i zagrożeniami biologicznymi. Umożliwia wymianę ciepła i przepuszcza powietrze oraz wilgoć, zapewniając użytkownikowi komfort.

·         Pomaga zapewnić niezmiennie wysoki poziom dwukierunkowej ochrony.

·         Jest to odzież jednorazowego użytku, lekka i odporna na ścieranie. Uzupełnieniem kombinezonów Tyvek® są rozmaite akcesoria ochronne.

·         Niedrogie rozwiązanie pod względem utylizacji odpadów – wyroby mogą być utylizowane przy użyciu standardowych metod, zgodnie z przepisami.

MARKI DUPONT

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

INFORMACJE I IDEE