Tyvek® chroni pracowników i produkty w pomieszczeniach czystych

Ochrona produktów i procesów przed zanieczyszczeniem w pomieszczeniach czystych (cleanroom) wymaga stosowania odzieży tworzącej skuteczną barierę dla pyłów, natomiast w celu zabezpieczenia personelu przed substancjami niebezpiecznymi odzież powinna skutecznie chronić przed działaniem czynników biologicznych i chemicznych. Kombinezony ochronne Tyvek® zaspokajają potrzeby w zakresie ochrony w pomieszczeniach czystych.

Odzież ochronna do pomieszczeń czystych działa przede wszystkim jak filtr, który zabezpiecza produkty i procesy przed zanieczyszczeniem przez ludzi. To właśnie pracownicy zakładu są często największym źródłem emisji cząstek stałych. Z kolei inne prace wykonywane w pomieszczeniach czystych wymagają zabezpieczenia pracowników przed działaniem szkodliwych substancji, np. substancji chemicznych w postaci cieczy lub cząstek stałych albo czynników biologicznych. Te zagrożenia mogą występować nie tylko w warunkach produkcji chemicznej, farmaceutycznej i środowisku mikrobiologicznym, ale także na przykład przy produkcji procesorów albo podczas lakierowania w pomieszczeniu czystym.

Zarówno odzież ochronna do pomieszczeń czystych, jak i  przeciwchemiczna odzież ochronna muszą spełniać te same zasadniczne kryteria, aby została dopuszczona do użytku w pomieszczeniu czystym: materiał i kombinezon nie może uwalniać włókien/strzępić się, konstrukcja ubrania musi być odpowiednio szczelna a ryzyko przywierania cząstek stałych do powierzchni materiału zminimalizowane. Ponadto odzież musi być wygodna, dobrze zabezpieczać przed wyładowaniem elektrostatycznym, a jeśli ma chronić przed zarazkami, ubranie musi nadawać się do sterylizacji.

Potencjalną skuteczność odzieży jako filtra zatrzymującego cząstki stałe w celu zabezpieczenia produktów i procesów oraz jako bariery chroniącej użytkownika można bardzo dobrze pokazać na przykładzie kombinezonów ochronnych Tyvek®. Zarówno kombinezony, jak i materiały, z których kombinezony są wykonane podlegają kontroli, aby pomóc zapewnić ich przydatność do użycia w pomieszczeniach czystych.

Kombinezony Tyvek® chronią nie tylko produkty. Spełniają również wymagania stawiane przeciwchemicznej odzieży ochronnej Typ 4-B, 5 i 6:

·         Kombinezon Tyvek® Industry, z kołnierzem i wewnętrznymi szwami, zazwyczaj jest używany do ochrony przed cieczą w postaci mgły (Typ 6) i przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu (Typ 5), a także do zabezpieczenia wrażliwych procesów.

·         Kombinezon Tyvek® Classic Xpert zapewnia doskonałą ochronę Typ 5/6 w połączeniu z komfortem użytkowania.

·         Kombinezon Tyvek® Labo z wewnętrznymi szwami pomaga zapewnić ochronę od stóp do głów osobom pracującym w  środowisku o kontrolowanej czystości w laboratoriach lub przemyśle farmaceutycznym. Kombinezon chroni jednocześnie użytkownika oraz produkt i proces, a jednocześnie jest niezwykle wygodny. Osłony z podeszwą antypoślizgową na obuwie są szczelnie połączone z nogawkami kombinezonu. Tyvek® Labo uzyskał certyfikat CE dla odzieży ochronnej Typ 5 i 6.

·         Kombinezon Tyvek® Classic Plus oferuje ochronę Typ 4-B, 5 i 6, ponieważ ma szwy zaklejone taśmą, co pomaga zapewnić dodatkową ochronę przed cieczą w postaci aerozolu i cząstkami stałymi. Kombinezon może być używany w warunkach zagrożenia biologicznego, gdyż tworzy skuteczną barierę dla pyłów zanieczyszczonych biologicznie wg normy EN 14126:2003. Jest dostępny w wersji ze skarpetami szczelnie połączonymi z nogawkami kombinezonu.

Kombinezony Tyvek® można dodatkowo uzupełnić wieloma akcesoriami.

Zalety kombinezonów Tyvek® - w skrócie:

·         Właściwości ochronne: dobra dwukierunkowa ochrona przed cząstkami stałymi i bariera uniemożliwiająca przenikanie substancji chemicznej o niskim stężeniu na bazie wody.

·         Bardzo lekkie i za razem wytrzymałe.

·         Wygodne: przepuszczają powietrze i parę wodną.

·         Prawie nie pylą, nie zawierają silikonu.

·         Bardzo odporne na rozdarcie i ścieranie.

Kombinezony ochronne Tyvek® to odzież o ograniczonym czasie użytkowania/jednorazowego użytku, która pomaga zapewnić niezmiennie wysoki poziom ochrony i nie jest przeznaczona do czyszczenia. Warto podkreślić niski koszt utylizacji odzieży ochronnej Tyvek®, ponieważ jest niezwykle lekka i nie zawiera „krytycznych” dodatków, co pozwala utylizować ją razem z innymi odpadami. Oczywiście jeśli odzież zostanie zanieczyszczona substancją niebezpieczną, należy zutylizować ją w sposób przewidziany dla substancji, którą została skażona, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym

Poza odpornością na wnikanie cząstek stałych i ochroną przed działaniem substancji niebezpiecznych, kolejnym ważnym kryterium dopuszczenia odzieży do użytku w pomieszczeniach czystych jest ochrona przed wyładowaniem elektryczności statycznej. Wyładowanie elektrostatyczne stanowi zagrożenie dla personelu i może uszkodzić wrażliwe produkty. Powszechnie wiadomo, że materiały syntetyczne mogą być w szczególności podatne na gromadzenie się elektryczności statycznej. Dlatego też obie strony materiału Tyvek® na etapie wytwarzania włókniny są pokrywane na całej powierzchni powłoką antystatyczną i przy odpowiednim uziemieniu umożliwia odprowadzenie ładunku elektrostatycznego. Powłoka antystatyczna spełnia wymagania norm EN 1149-1:1995, EN 1149-1:2006 i EN 1149-5:2008.