ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W PRZEMYŚLE PALIWOWO-GAZOWYM

Przemysł paliwowo-gazowy - środki ochrony indywidualnej

Osoby pracujące na pierwszej linii w branży paliwowo-gazowej na co dzień mają styczność z wieloma substancjami chemicznymi, które mogą zagrażać życiu.

Niebezpieczeństwo czyha na pracowników wszędzie, m.in. podczas budowy fundamentów pod szyby, posadowienia zbiorników, chemicznego uzdatniania lub hydraulicznego szczelinowania szybów.

MARKI DUPONT

INFORMACJE I IDEE