Przeciwnuklearna odzież ochronna

Przeciwnuklearna odzież ochronna

Noszona w białych strefach zakładów nuklearnych, generatorów mocy i laboratoriów badawczych przeciwnuklearna odzież ochronna wykonana z tkaniny DuPont™ Tyvek® pomaga zapobiegać skażeniu skóry i ubrań przez cząstki stałe oraz płyny. Dekontaminacja i utylizacja zanieczyszczonej/skażonej odzieży, aby zapobiec dalszej kontaminacji.

Tragiczny wypadek w Japonii każe zastanowić się nad ochroną przez zagrożeniami nuklearnymi. Należy rozważyć dwie kwestie: zagrożenia związane z radiacją, radioaktywnymi cząstkami i płynami.

MARKI DUPONT

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

INFORMACJE I IDEE