SPRZĄTANIE PRZEMYSŁOWE

Sprzątanie przemysłowe

Usługi sprzątania przemysłowego obejmują bardzo różne zadania: od rutynowych czynności konserwacyjnych do czyszczenia zbiorników. Często praca odbywa się w trudnych i niebezpiecznych warunkach, gdzie na pracownika czyha wiele zagrożeń. Poza bezpośrednim niebezpieczeństwem związanym z wdychaniem oparów czy wystawieniem na działanie szkodliwych cząstek, substancji chemicznych lub czynników biologicznych, należy również wziąć pod uwagę długofalowy wpływ czynnika szkodliwego na zdrowie pracownika. Dlatego podstawowe znaczenie ma dobór odzieży ochronnej odpowiedniej do rodzaju i poziomu zagrożenia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

INFORMACJE I IDEE