PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Przetwórstwo żywności

Zanieczyszczenie produktu nie tylko istotnie wpływa na jakość żywności i termin jej przydatności do spożycia, ale również pociąga za sobą konsekwencje wizerunkowe i kosztowe. Właśnie dlatego pracownicy i goście wizytujący zakłady przetwórstwa spożywczego najchętniej wybierają odzież ochronną o ograniczonym czasie użytkowania produkowaną przez firmę DuPont.

W przetwórstwie żywności ryzyko zanieczyszczenia lub zakażenia produktu przez osoby uczestniczące w procesie produkcji jest bardzo wysokie. Nawet przysłowiowy „włos w zupie” bez wątpienia jest uzasadnionym powodem do reklamacji.

Kombinezony wykonane z włókniny DuPont™ Tyvek® i z materiałów DuPont™ Tychem® są skonstruowane tak, aby zapobiegać zanieczyszczeniom wywoływanym przez cząstki stałe, bakterie, zarodniki i pasożyty znajdujące się na odzieży codziennego użytku lub ludzkim ciele.

Niezawodna ochrona pracowników

Podczas czyszczenia lub serwisowania urządzeń produkcyjnych pracownicy są narażeni na działanie środków odkażających. Według Brytyjskiego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Executive, UK) — arkusz nr 29 z informacjami dotyczącymi żywności — w przemyśle spożywczym powszechnie stosuje się następujące preparaty dezynfekcyjne: środki powierzchniowo czynne, alkohole, aldehydy, kwas nadoctowy i podchloryn.

Przy wykonywaniu niektórych czynności pracownicy mogą być narażeni na kontakt z czynnikami biologicznymi. Oto kilka przykładów:

•Bakterie Salmonella. Mogą występować przy uboju zwierząt lub obróbce poubojowej, styczności z produktami mlecznymi, orzechami i rybami bądź przy obróbce warzyw uprawianych na nawozach organicznych.

•Wirus WZW typu A. Zagrożenie to występuje przy kontakcie z małżami, ostrygami, skorupiakami lub sałatą uprawianą na nawozach organicznych.

Trzeba pamiętać, że czynniki biologiczne mogą być również celowo dodawane w trakcie przetwórstwa, na przykład przy produkcji produktów mlecznych.

Materiały Tyvek® i Tychem® pomyślnie przeszły testy według normy EN 14126 a Tychem® spełnia wymagania w zakresie ochrony biologicznej i uzyskał najwyższą klasę ochrony.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zapewnienia jak najlepszej ochrony pracownikom w branży przetwórstwa spożywczego, kliknij tutaj.
 

 

MARKI DUPONT

INFORMACJE I IDEE