Dekontaminacja i rekultywacja

Dekontaminacja i rekultywacja

Każdego roku w Europie tysiące hektarów ziemi jest poddawanych dekontaminacji i rekultywacji. Dotyczy to także terenów zdegradowanych (tzw. „brownfields”), które tradycyjnie wykorzystywano do celów przemysłowych, rolniczych, leśnych, wydobywczych lub jako obiekty militarne i zbrojne w czasie I i II wojny światowej.

Przerażająca ilość zanieczyszczeń

Praca na terenach poddawanych dekontaminacji jest trudna i wiąże się z różnymi zagrożeniami wymagającymi stosowania odzieży zapewniającej nie tylko niezawodną ochronę, ale także wygodę i dopasowanie do ciała, aby użytkownik mógł efektywnie pracować.

INFORMACJE I IDEE