ROZWIĄZANIA PRZECIWCHEMICZNE DLA WOJSKA I POLICJI

Zapewnienie ochrony przeciwchemicznej funkcjonariuszom wojskowym i policyjnym

Policjanci i funkcjonariusze wojskowi w wielu sytuacjach wymagają skutecznej ochrony przeciwchemicznej. Oferują ją produkty Tychem®, Tyvek® i Nomex® firmy DuPont.

Policjanci i funkcjonariusze wojskowi w wielu sytuacjach wymagają skutecznej ochrony przeciwchemicznej. Oferują ją produkty Tychem®, Tyvek® i Nomex® firmy DuPont.

Narzędzia

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE

INFORMACJE I IDEE