Praca z azbestem

AZBEST - WŁÓKNO NATURALNE

Azbest to materiał łączący w sobie wiele cech. Zanim wykazano jego wysoką toksyczność był używany na masową skalę. Mimo, że w Europie zakaz stosowania azbestu obowiązuje od 2005 r., wciąż znajduje się on w wielu budynkach i maszynach. Wytrzymałe i wygodne kombinezony ochronne wykonane z włókniny DuPont™ Tyvek® zabezpieczają pracowników przed włóknami azbestu.

Świadomość zagrożeń związanych z azbestem

Azbest to wspólna nazwa dla wielu naturalnie występujących włóknistych minerałów krzemianowych. Włókna azbestu są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie wysokiej temperatury. Przez wiele lat używano ich w materiałach termoizolacyjnych, takich jak okładziny i powłoki, pokrycia dachowe, wyroby cementowe z dodatkiem azbestu, w materiałach elektroizolacyjnych oraz okładzinach sprzęgieł i hamulców samochodowych.

Azbest jest bardzo kruchy, dlatego mikroskopijne włókienka mogą się uwalniać do otoczenia w mniejszych lub większych ilościach. Wdychanie pyłu azbestu może prowadzić do poważnych chorób, takich jak azbeścica, rak płuc czy międzybłoniak opłucnej.

W krajach nordyckich zakaz stosowania azbestu wprowadzono pomiędzy rokiem 1970 a 1980, natomiast w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji w latach 90. XX wieku. Dyrektywa 1999/77/WE zabrania używania azbestu w nowych produktach we wszystkich 27 krajach członkowskich od dnia 1 stycznia 2005 r. Jednak azbest wciąż jest obecny w wielu budynkach i innych konstrukcjach a pracownicy budowlani zajmujący się ich konserwacją są poważnie narażeni na kontakt z włóknami azbestu.

Ograniczanie ryzyka w pracy z azbestem

Dyrektywa Rady 83/477/EWG (wraz z późniejszymi zmianami) dotyczy ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy.

Państwa członkowskie wprowadziły postanowienia tej dyrektywy do krajowego ustawodawstwa, czasami dodając dodatkowe wymagania. Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Polsce w zakresie środków ochrony  indywidualnej!

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka i podjąć środki zaradcze. Pracodawcy są zobowiązani zapewnić odpowiednią organizację pracy, stosowny sprzęt (w tym właściwe środki ochrony indywidualnej), bezpieczne procedury pracy, szkolenia, informacje oraz nadzór. Do niezbędnych środków ochrony indywidualnej zalicza się przeważnie sprzęt ochrony dróg oddechowych, kombinezon ochronny, rękawice i obuwie ochronne.

Wybór właściwiej odzieży ochronnej

Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, tzn. sytuacji, w której włókna azbestu przywierające do skóry  lub bielizny są przenoszone do niezanieczyszczonych miejsc, po czym tam uwalniane i wdychane, kombinezony ochronne muszą tworzyć szczelną barierę dla cząstek unoszących się w powietrzu (odzież ochronna kategorii III, typ 5). W szczególności muszą spełniać następujące wymagania:

• Skuteczna bariera dla cząstek (zarówono materiał, jak i szwy)

• Gładka powierzchnia zapobiegająca przywieraniu cząstek do ubrania

• Szczelne mankiety rękawów i nogawek

• Kompatybilność z dodatkowym sprzętem ochrony indywidualnej (maską twarzową, goglami, rękawicami).

• Wygoda noszenia, swoboda ruchów

Istniejące przepisy krajowe mogą iść nawet dalej. Na przykład francuski dekret nr 2012-639, który wszedł w życie 15 marca 2013 r., nakłada wymóg stosowania odzieży jednorazowej co najmniej typ 5, w której szwy są szyte i zaklejone taśmą lub zgrzewane. Co więcej, w przypadku niektórych prac związanych z usuwaniem azbestu może być wymagana nawet odzież ochronna odporna na nieintensywne lub intensywne rozpylenie cieczy (odzież z oznakowaniem CE, kategoria III, typ 3 i 4).

DuPont™ Tyvek® — trwała, solidna ochrona przed drobnymi pyłami i włóknami azbestu

Kombinezony ochronne wykonane z włókniny DuPont™ Tyvek®, takie jak Tyvek® 600 Plus czy Tyvek® 500 Xpert, tworzą doskonałą barierę dla cząstek stałych (typ 5).

Porównanie ich właściwości barierowych z innymi kombinezonami typ 5 wykonanymi z filmu mikroporowatego i  materiału SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond) wykazuje, że w przypadku kombinezonów Tyvek® średni całkowity przeciek drobnych cząstek do wnętrza kombinezonu (TILa) według normy EN ISO 13982-2* jest znacznie niższy, gdyż wartość średnia wynosi poniżej 1%. W przypadku odzieży typ 5 norma dopuszcza przeciek na poziomie 15% w 8 na 10 przebadanych kombinezonach.

Norma EN 1073-2** określa metodę pomiaru przecieku cząstek do wnętrza całego kombinezonu. Otrzymana wartość jest nazwana nominalnym współczynnikiem ochrony (NPF). Kombinezony Tyvek® Classic Plus i Tyvek® 500 Xpert spełniają wymagania klasy 2 (NPF > 50), podczas gdy większość pozostałych kombinezonów typ 5 plasuje się zaledwie w klasie 1 (patrz tabela).

Dzięki unikatowej strukturze włókniny Tyvek®, która tworzy trwałą barierę dla cząstek stałych zawieszonych w powietrzu i wielu nieorganicznych substancji chemicznych na bazie wody, właściwości ochronne pozostają niezmienne nawet, jeśli zewnętrzna warstwa ulegnie przetarciu. W przypadku filmu mikroporowatego ścieranie bardzo łatwo uszkadza zewnętrzną warstwę ochronną, natomiast bardziej otwarta struktura materiału SMS umożliwia przedostawanie się większej liczby cząstek stałych (patrz tabela).

Włóknina Tyvek® wyróżnia się odpornością na ścieranie i rozdarcie, a  jednocześnie jest lekka, miękka i przepuszcza powietrze oraz parę wodną, co znacznie zwiększa komfort użytkowania kombinezonu. Dzięki gładkiej powierzchni i wykończeniu antystatycznemu, Tyvek® zapobiega przywieraniu cząstek stałych do kombinezonu.

MARKI DUPONT

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE