Kombinezony przeciwchemiczne firmy DuPont spełniają rygorystyczne francuskie wymogi

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez francuskie Ministerstwo Pracy pięciu producentów przeciwchemicznych kombinezonów ochronnych wycofało swoje produkty z francuskiego rynku. Żaden z produktów firmy DuPont nie uzyskał oceny negatywnej.

W 2009 r. francuskie Ministerstwo Pracy, we współpracy z z Francuską Agencją ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Środowiska (AFSSET), wdrożyło program nadzoru służący ocenie zgodności kombinezonów pod kątem ochrony pracowników przed wybranymi substancjami chemicznymi i w związku z przepisami francuskiego Kodeksu pracy, które transponują dyrektywę unijną 89/686/EWG do prawa francuskiego.

Niepokojące wyniki kontroli zostały opublikowane. Testy wykazały, że osiem na dziesięć przebadanych kombinezonów nie osiągnęło deklarowanych wyników w zakresie przenikania substancji chemicznych i często nie było zgodnych z przepisami.

Jeden z producentów, którego kombinezony nie spełniły wymogów technicznych, postanowił dobrowolnie wycofać swoje produkty z rynku. Pozostali producenci zmienili opis swoich produktów w zakresie właściwości ochronnych, podając rzeczywiste wyniki uzyskane podczas testów. Produkty dwóch czołowych producentów zostały wycofane z obrotu na francuskim rynku. Ministerialne zakazy wynikały również z niewystarczającej kontroli jakości wymaganej na mocy artykułu 11 dyrektywy PPE (89/686/EWG).

Produkty firmy DuPont nie zostały wycofane z rynku

Specjaliści techniczni firmy DuPont zostali zaproszeni do zapoznania się z wynikami kontroli. Przedstawiciel DuPont został poinformowany przez osobę kierującą programem, że żaden z przebadanych produktów firmy DuPont nie znalazł się w grupie kombinezonów o niewystarczających parametrach technicznych.

W rezultacie firma DuPont nie musiała podejmować żadnych znaczących działań względem swoich produktów. W wyniku spotkania instrukcje użytkowania kombinezonów firmy DuPont zostały zmienione, aby ograniczyć ryzyko nieprawidłowego użycia produktu lub niewłaściwej interpretacji przez użytkownika.

Wprowadzając produkty na rynek, firma DuPont stosuje rygorystyczne procedury w zakresie monitorowania i kontroli jakości, parametrów ochronnych i zgodności swoich wyrobów.