Straż pożarna testuje kombinezon gazoszczelny Tychem® TK firmy DuPont

Tychem TK0023 1

Gdy zespół DuPont Personal Protection chciał wypróbować skuteczność nowego kombinezonu gazoszczelnego Tychem® TK przeznaczonego dla zespołów ratownictwa, idealna okazja była w zasięgu ręki.

Bezpieczeństwo i kontola ryzyka są bezwzględnym priorytetem dla DuPont Personal Protection, światowego lidera w dziedzinie przeciwchemicznej odzieży ochronnej. W zakładzie produkcyjnym DuPont w Luksemburgu stosuje się potencjalnie niebezpieczne związki takie jak etanol, pentan i amoniak. Na terenie fabryki działa jednostka straży pożarnej licząca 19 strażaków. Dziewięciu z nich pracuje na stałe w zakładzie. Jak powiedział Rodney Faulk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej DuPont w Luksemburgu: - Naszą misją jest szybka interwencja w sytuacji kryzysowej, co na szczęście zdarza się bardzo rzadko. Zastosowane środki zapobiegawcze w połączeniu z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie DuPont, skutkują znacznym zmniejszeniem ryzyka.

Strażacy docenili doskonałą widoczność, którą zapewnia wizjer zastosowany w konstrukcji kombinezonów Tychem® TK
Kombinezony gazoszczelne Tychem® TK firmy DuPont zostały przetestowane przez strażaków podczas symulacji zdarzenia
Kombinezony bez problemu wytrzymują procedury odkażania po udanej symulacji sytuacji kryzysowej

Działania prewencyjne służb ratowniczych obejmują ćwiczenia pozwalające przygotować się na ewentualność wystąpienia prawdziwego zdarzenia. Symulacja wycieku amoniaku, zorganizowana przez pracownika biura bezpieczeństwa pracy, w ścisłej współpracy ze strażą pożarną, stanowiła doskonałą okazję do przetestowania właściwości nowego kombinezonu gazoszczelnego Tychem® TK, opracowanego przez firmę DuPont jako przeciwchemiczna odzież ochronna kategorii III, typ 1a-ET.

Testy

Podobnie jak w wielu innych zakładach produkcyjnych, firma DuPont stosuje amoniak jako czynnik chłodniczy w trakcie produkcji. W obecności powietrza ciekły amoniak w instalacji zamienia się w bezbarwny gaz. W stanie gazowym jest silnie żrący i niezwykle toksyczny. Wdychanie oparów amoniaku lub bezpośredni kontakt z tą substancją może powodować poważne problemy z oddychaniem, podrażnienie lub oparzenia. W zamkniętej przestrzeni wyciek amoniaku może szybko doprowadzić do zgonu, jak wyraźnie pokazuje niedawne tragiczne zdarzenie w brytyjskim browarze w Northampton1, gdzie jeden z inżynierów poniósł śmierć, a dwadzieścia dwie osoby wymagały hospitalizacji.

W przypadku straży pożarnej DuPont scenariusz sytuacji kryzysowej obejmuje rozszczelnienie instalacji z amoniakiem. Alarm jest sygnałem do rozpoczęcia działań w celu jak najszybszego usunięcia awarii i wyznaczenia strefy bezpiecznej. Po uszczelnieniu zaworu doprowadzającego amoniak członkowie zespołu mogą rozpocząć pracę.

W tym momencie kombinezony Tychem® TK są poddawane testowi. Strażacy wyposażeni w aparaty oddechowe noszone na plecach zakładają nowe kombinezony. Jeden ze strażaków jest ubrany w kombinezon Tychem® TK model 614T (wejście do kombinezonu znajduje się z przodu), podczas gdy drugi strażak testuje kombinezon Tychem® TK model 615T (wejście do kombinezonu znajduje się na plecach).

Kombinezony Tychem® TK oferują wysoki poziom ochrony przed około 300 ciekłymi związkami chemicznymi, toksycznymi i żrącymi cząstkami stałymi oraz gazami2 - co ważne zapewniają odporność na przenikanie amoniaku w stanie gazowym w czasie ponad ośmiu godzin. Tak wysoka skuteczność przekracza czasy ekspozycji, na jakie realnie narażone są zespoły ratownictwa. To gwarancja bezpiecznej i sprawnej interwencji.

Działania ratownicze w trakcie symulacji trwają jedynie 10 minut. Obejmują wstępną ocenę w celu ustalenia skali zdarzenia i średnicy uszkodzonej rury. Następnie strażacy montują stalowy pierścień uszczelniający, aby zatamować wyciek. Prace są wykonywane precyzyjnie i bez trudności dzięki dużemu, przezroczystemu wizjerowi zastosowanemu w konstrukcji kombinezonu Tychem® TK, który zapewnia szerokie pole widzenia pod kątem 220°.

Po zlikwidowaniu wycieku strażacy przeprowadzają odkażanie zgodnie z procedurą. Strażak ubrany w kombinezon Tychem® 6000 F Plus i maskę filtrującą czyści kombinezony Tychem® TK, które mieli na sobie jego koledzy biorący udział w akcji. W tym celu używa się strumienia wody z dodatkiem specjalnego środka odkażającego. W drugiej śluzie powietrznej znajduje się worek, w którym umieszcza się skażoną odzież. Strażak ubrany w kombinezon Tychem® TK zdejmuje go z pomocą dwóch kolegów, po czym przechodzi do strefy czystej. Następnie worek ze skażonym kombinezonem jest odbierany przez firmę specjalizującą się w utylizacji niebezpiecznych odpadów.

Opinie strażaków

Nie było trudności z założeniem kombinezonu mimo, że mieliśmy na plecach aparat oddechowy, dlatego że do kombinezonu wchodzi się przez duży otwór znajdujący się z przodu lub na plecach. Oprócz niezawodnej ochrony zapewnianej przez materiał Tychem®, rozwiązania konstrukcyjne takie jak gazoszczelny zamek błyskawiczny, podwójna osłona zaklejana na rzep, podwójne rękawice i zintegrowane skarpety dają nam poczucie pewności - powiedział Rodney Faulk.

Na koniec dodał: - Materiał jest wytrzymały, a zarazem na tyle elastyczny, że możemy pracować tak komfortowo, jak to możliwe. W rzeczywistości kombinezon nie jest cięższy niż odzież noszona w czasie akcji przeciwpożarowej. Przede wszystkim dzięki kombinezonom Tychem® TK możemy być spokojni, bo wiemy, że jesteśmy zabezpieczeni - niezależnie od tego, jak trudne lub delikatne jest zadanie”.

Oprócz jednoznacznych wyników niezależnych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na kombinezonach Tychem® TK, symulacja wycieku amoniaku przeprowadzona z pomocą straży pożarnej DuPont w Luksemburgu uświadomiła wszystkim użytkownikom, że nadal mogą polegać na niezawodnej odzieży ochronnej od DuPont Personal Protection.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ipp.dupont.com lub safespec.dupont.co.uk