Odzież ochronna Tyvek® zabezpiecza pracowników zakładów wodno-kanalizacyjnych przed licznymi zagrożeniami

tours-metropole

Pracownicy zakładów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody na co dzień narażeni są w pracy na poważne zagrożenia począwszy od gryzoni aż po niebezpieczne chemikalia i pracę w zamkniętej przestrzeni.

W ramach kompleksowego podejścia do kwestii  bezpieczeństwa pracy, jeden z francuskich regionów wyposaża swoich pracowników w kombinezony  firmy DuPont zabezpieczające w trakcie prac w sieci kanalizacyjnej przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi bez pogorszenia komfortu pracy i swobody ruchów.

 

Kultura bezpieczeństwa

W marcu 2017 r. jednostka publiczna Tours Métropole Val de Loire działająca na rzecz współpracy międzygminnej przejęła odpowiedzialność w regionie w zakresie gospodarki wodnej, zaopatrzenia i uzdatniania wody. To zadanie zostało powierzone Wydziałowi Sieci Kanalizacyjnej. Jego rolą jest nadzór nad utrzymaniem i rozszerzeniem systemu odbioru ścieków i zaopatrywania w wysokiej jakości wodę mieszkańców 22 gmin wchodzących w skład metropolii. W Tours Métropole Val de Loire sieć kanalizacyjna liczy ogółem 1212 km, a zbieranie ścieków odbywa się grawitacyjnie. Jej rolą jest:

- odprowadzenie ścieków do przepompowni oraz 16 stacji oczyszczania,

- odprowadzanie wód deszczowych zebranych za pomocą odpływów i włazów kratowanych w celu przekierowania ich bezpośrednio do rzeki.

Funkcją tej sieci jest zbieranie ścieków z gospodarstw domowych oraz wód deszczowych. Kanały ściekowe umożliwiają ukierunkowanie wód deszczowych do stacji uzdatniania w celu oczyszczenia ich przed ponownym wprowadzeniem do środowiska naturalnego.

Aby ograniczyć zjawisko spływu i ryzyko powodzi, konieczne jest monitorowanie, konserwacja i czyszczenie sieci kanalizacyjnej. Jest to zadanie trzydziestu pracowników zespołu ds. sieci kanalizacyjnej Tours Métropole Val de Loire.

Interwencje w sieci niejednokrotnie są złożone i niebezpieczne. Wymagają zachowania najwyższych środków bezpieczeństwa z uwagi na zagrożenia, takie jak praca w zamkniętej przestrzeni, prace na wysokości i narażenie pracowników na przemoczenie.

Do obowiązków pracowników sieci kanalizacyjnych należy konserwacja, monitorowanie, usuwanie osadów ściekowych oraz oczyszczanie sieci odpływowej ścieków i wód deszczowych. Są oni narażeni na wiele niebezpieczeństw niezależnie od tego, czy sieć jest dostępna czy nie. - Z tego powodu „wydział BHP musi przeprowadzić precyzyjną ocenę ryzyka przy uwzględnieniu wszystkich cech charakterystycznych sieci, odpływów i przepompowni - wyjaśnia Franck Deruelle, od 10 lat odpowiedzialny za zapobieganie wypadkom oraz za szkolenia CATEC (certificat d’aptitude de travail en milieu confiné - certyfikat zdolności do pracy w przestrzeni zamkniętej) w Tours Métropole Val de Loire.

Należy  uwzględnić również wyjątkowe warunki podczas pracy w zamkniętej przestrzeni. Dlatego konieczne jest zastosowanie dobrych praktyk, takich jak te zdefiniowane w krajowych zaleceniach. Centrum szkoleniowe Tours Métropole Val de Loire, mające na celu m.in. zapobieganie ryzyku zawodowemu, przeprowadza szkolenia, które obejmują wszystkie zagadnienia związane z pracami w przestrzeni zamkniętej i obowiązują wszystkich pracowników, którzy pracują w niebezpiecznym środowisku.

Podczas każdej interwencji pracownicy muszą skrupulatnie przestrzegać określonych etapów pracy. Stosowanie obowiązującej procedury, nad którą czuwa Franck Deruelle, ma na celu zapobieganie poważnym wypadkom, takim jak utonięcia, upadki z wysokości, niedobór tlenu itp.

Wydział BHP i ochrony środowiska w Tours Métropole Val de Loire zdaje sobie w pełni sprawę z ryzyka i jego wszystkich aspektów. Dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu kombinezonów DuPont™Tyvek® 800 J firmy DuPont w celu ochrony pracowników podczas wykonywania prac kanalizacyjnych.


Ekstremalne warunki

W trakcie usuwania osadów ściekowych z odpływów wody deszczowej, na którą składa się usuwanie osadów za pomocą pojazdu ciśnieniowo-ssącego, aby uniknąć zatkania, pracownicy poruszają się na kolanach lub czołgają się w przestrzeni, w której panują wilgotne warunki. Gdy woda deszczowa przepływa przez odpływy, zabiera ze sobą odpady wyrzucane na ulicę, ziemię, liście, ale również uwolnione przypadkowo lub w sposób niekontrolowany produkty niebezpieczne. Osoby wykonujące prace wodno-kanalizacyjne są więc narażone na ekspozycję na substancje chemiczne. W przepompowni ścieków pracownicy są również narażeni na podobne zagrożenia podczas wykonywania prac porządkowych pod wysokim ciśnieniem na oczyszczarkach krat, ściankach i ziemi, a także przy zastosowania środka bakteriobójczego w celu usunięcia parafiny oraz uniknięcia nasycenia stacji.

W tak ekstremalnych warunkach nic nie może zostać pozostawione przypadkowi, jak podkreśla Franck Deruelle: - Oczyszczanie sieci kanalizacyjnej jest zadaniem obciążającym zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W celu zadbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników niezbędne jest zapewnienie komfortu pracy, który jest związany nie tylko z wyborem środków ochrony indywidualnej; konieczne jest także przeprowadzenie odpowiednich szkoleń”.

Franck Deruelle specjalizuje się w zawodach wysokiego ryzyka i doskonale zna się na środkach ochrony indywidualnej. Jego zdaniem rozwiązania oferowane przez DuPont Protection Solutions „cieszą się dobrą reputacją i słyną ze swojej jakości”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zakładów wodno-kanalizacyjnych zatrudnionym w Tours Métropole Val de Loire, Franck Deruelle wybrał kombinezon Tyvek® 800 J, który jest „używany podczas czyszczenia w oczyszczalniach ścieków, w przepompowniach, niektórych zbiornikach retencyjnych i wieżach ciśnień ”.

Komfort pracy zapewniony

Kombinezon Tyvek® 800 J zapewnia znakomitą odporność mechaniczną i stanowi barierę przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi. Kombinezon spełnia więc wszystkie niezbędne kryteria, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy w zamkniętej przestrzeni i przy dużej wilgotności. Jak stwierdza Franck Deruelle: - Odzież ochronna powinna być odporna na ścieranie i rozdarcie, a także na ekstremalne rozciąganie, dlatego że pracownicy wykonują swoje zadania w nietypowych pozycjach (na kolanach, kucając, leżąc). Już od pierwszych minut użycia kombinezon jest poddawany trudnemu testowi. Szwy muszą idealnie trzymać. Wybór kombinezonu Tyvek® 800 J był idealny z uwagi na niezwykle wytrzymałe szwy, które są zszyte i zabezpieczone taśmą.

Kolejną zaletą kombinezonu Tyvek® 800 J zauważoną przez Francka Deruelle'a jest połączenie wodoszczelności z przepuszczalnością powietrza. – Odzież ochronna Tyvek® 800 J zapewnia naszym pracownikom ochronę przed przemoczeniem, gdy przebywają w sieci kanalizacyjnej, gdzie zawsze występuje woda resztkowa na poziomie od 5 cm do ponad 10 cm. Dzięki nowemu wyposażeniu pracownicy mogą cieszyć się kombinezonem, który dzięki swojej konstrukcji oferuje dużą swobodę ruchów nawet w zamkniętej przestrzeni, dlatego że kombinezon jest wykonany z lekkiego, miękkiego materiału a mankiety rękawów są elastyczne. Tyvek® 800 J zapewnia ochronę przed wyładowaniem elektrostatycznym wg normy EN 1149-5 i przed zagrożeniami biologicznymi wg normy EN 14126.

- Kombinezony Tyvek® 800 J spełniają nasze potrzeby w zakresie ochrony pracowników sieci kanalizacyjnych, a ponad wszystko idzie za tym jakość i komfort noszenia, co jest szalenie ważne w przypadku pracy w trudnych warunkach - podsumowuje Franck Deruelle.

Wydział serwisu sieci kanalizacyjnych Tours Métropole Val de Loire wkrótce wyposaży swoich pracowników w kombinezony ochronne o intensywnej widzialności DuPont™ Tyvek® 500 HV , które już sprawdziły się w użytkowaniu przez pracowników wydziału autostrad. Jest to odzież zapewniająca ochronę przeciwchemiczną wraz z intensywną widzialnością w najwyższej klasie (klasa 3), która będzie stosowana przez operatorów samochodów ciśnieniowo-ssących oraz podczas niektórych prac wykonywanych w nocy.