Tychem® VB830

Rękawice Tychem VB830 bez wyściółki wykonane zostały z fluoroelastomeru i posiadają powłokę Viton® na butylu, która zapewnia wyjątkowy poziom odporności na silnie żrące kwasy.

Zostały specjalnie zaprojektowane do pracy przez ograniczony czas z alifatycznymi i aromatycznymi węglowodorami, takimi jak benzen, toluen i ksylen.

Grubość 0,3 mm i gładkie wykończenie zapewniają uczucie „drugiej skóry”, które jest wyjątkowe dla tego poziomu ochrony chemicznej.

Kiedy wszystkie inne rozwiązania zawodzą. Idealne do krótkiej lub średniej ekspozycji na rozpuszczalniki chlorowe oraz chlorowe, alifatyczne lub aromatyczne węglowodory, takie jak benzen, toluen czy ksylen.