Odzież ochronna Tyvek®

Wykorzystuje i APLIKACJE

Dodaj filtr

Dekontaminacja i rekultywacja

Dekontaminacja i rekultywacja

Dowiedz się, jak odzież ochronna chroni pracowników zajmujących się dekontaminacją i rekultywacją, a przy tym zapewnia wysoki poziom komfortu oraz dopasowania i umożliwia pracę na wysokich obrotach.

LAKIERNIA – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

LAKIERNIA – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dowiedz się, dlaczego odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak kombinezony wykonane z DuPont™ Tyvek® lub DuPont™ Tychem® noszone w branży przemysłowo-handlowej w celu ochrony przed często niedocenianymi zagrożeniami związanymi z obróbką powierzchni i nakładaniem powłok, mają tak duże znaczenie.

MALOWANIE – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

MALOWANIE – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dowiedz się, jak odzież ochronna DuPont™ Tyvek® i DuPont™ Tychem® o niskim stopniu pylenia pomaga zapewnić wysoką jakość produktów w zastosowaniach związanych z malowaniem natryskowym powierzchni.

OCHRONA INDYWIDUALNA W BRANŻY PETROCHEMICZNEJ I CHEMICZNEJ

OCHRONA INDYWIDUALNA W BRANŻY PETROCHEMICZNEJ I CHEMICZNEJ

Dowiedz się, jak odzież wykonana z materiałów DuPont™ Nomex®, DuPont™ Tyvek® i DuPont™ Tychem® chroni operatorów i techników przed zagrożeniami w przemyśle petrochemicznym.

OCHRONA INDYWIDUALNA W ROLNICTWIE

OCHRONA INDYWIDUALNA W ROLNICTWIE

Dowiedz się, jak odzież z materiałów DuPont™ Tyvek® i DuPont™ Tychem® pomaga chronić ludzi przed przenoszeniem bakterii i czynników biologicznych w środowiskach rolniczych oraz rolników podczas przygotowywania i aplikowania produktów fitosanitarnych.

ochrona przeciwchemiczna

ochrona przeciwchemiczna

Dowiedz się, jak odzież DuPont™ Tyvek® i DuPont™ Tychem® zapewnia pracownikom sektora chemicznego ochronę przeciwchemiczną przed zagrożeniami, takimi jak niebezpieczne cząsteczki oraz środki chemiczne.

OCHRONA PRZED PYŁAMI I CZĄSTKAMI STAŁYMI

OCHRONA PRZED PYŁAMI I CZĄSTKAMI STAŁYMI

Dowiedz się, jak linia produktów DuPont™ Tyvek® chroni ludzi i procesy przed środkami chemicznymi, pyłem i cząstkami stałymi.

OCHRONA PRZED SKAŻENIEM CYTOSTATYKAMI

OCHRONA PRZED SKAŻENIEM CYTOSTATYKAMI

Personel mający kontakt z lekami cytostatycznymi musi być przed nimi dobrze chroniony, ponieważ wiele z nich jest rakotwórcza, mutagenna i działająca szkodliwie na rozrodczość. Tak samo ważna jest ochrona produktu przed zanieczyszczeniem przez ludzi. Jednym z rozwiązań jest noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej.

Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi

Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi

Ochronna odzież przeciwchemiczna oraz kombinezony przeciwbiologiczne wykonane z tworzyw DuPont™ Tychem® i DuPont™ Tyvek® zapewniają ochronę przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi do poziomu kategorii III typu 3-B, 4, 5 i 6 (wg norm CE). Ta wygodna odzież ograniczonego użytku występuje w wielu modelach dopasowanych do różnych zastosowań.

Praca z azbestem

Praca z azbestem

Trwałe, wygodne i mocne kombinezony z tworzywa DuPont™ Tyvek® chronią pracowników w strefach obecności włókien azbestowych.

Przeciwnuklearna odzież ochronna

Przeciwnuklearna odzież ochronna

Dowiedz się, jak przeciwnuklearna odzież ochronna wykonana z DuPont™ Tyvek® chroni przed skażeniem skóry i ubrań.

Przemysłowa odzież ochronna

Przemysłowa odzież ochronna

Nasi naukowcy i technicy stworzyli i dogłębnie przetestowali wiodące marki przemysłowej odzieży ochronnej Nomex®, Tychem®, Tyvek®, ProShield® i Kevlar®. Dowiedz się więcej o tym, jaką rolę pełnią te marki w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony pracowników.

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dowiedz się, jak odzież ochronna ograniczonego użytku może chronić ludzi i procesy w branży przetwórstwa żywności.

Rozwiązania do pomieszczeń czystych

Rozwiązania do pomieszczeń czystych

Dowiedz się, jak odzież z tkaniny DuPont™ Tyvek® chroni ludzi i procesy przed skażeniem w pomieszczeniach czystych.

ROZWIĄZANIA PRZECIWCHEMICZNE DLA WOJSKA I POLICJI

ROZWIĄZANIA PRZECIWCHEMICZNE DLA WOJSKA I POLICJI

DuPont oferuje rozwiązania do ochrony przeciwchemicznej przed najróżniejszymi zagrożeniami. Zobacz, jak marki Tyvek®, Tychem® i Nomex® zapewniają ochronę przeciwchemiczną dla sił zbrojnych i policji w sytuacjach takich jak wtargnięcie, ratunek ofiar, gromadzenie dowodów, usuwanie zwłok i czyszczenie obiektów, a także w medycynie sądowej i na miejscu zbrodni.

SPRZĄTANIE PRZEMYSŁOWE

SPRZĄTANIE PRZEMYSŁOWE

Dowiedz się, jak odzież wykonana z materiałów DuPont™ Tyvek® i DuPont™ Tychem® pomaga chronić pracowników w branży usług sprzątania przemysłowego.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W PRZEMYŚLE PALIWOWO-GAZOWYM

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W PRZEMYŚLE PALIWOWO-GAZOWYM

Dowiedz się, jakie zagrożenia stwarza praca w przemyśle wydobycia ropy i gazu oraz jak tkaniny DuPont™ Tyvek®, DuPont™ Tychem® i DuPont™ Nomex® pomagają się przed nimi zabezpieczyć.

No results founds