Doskonała odporność na przenikanie substancji chemicznych

Niedawne testy przeprowadzone przez niezależne laboratorium akredytowane wykazały, że włóknina Tyvek® L1431N posiada dobre właściwości barierowe w zakresie ochrony przeciwchemicznej i doskonale zabezpiecza przed przenikaniem cieczy.

Dla większości osób wszystkie kombinezony ochronne wyglądają tak samo i wybór odpowiedniego kombinezonu, który najlepiej ochroni przed przesiąkaniem i przenikaniem cieczy, często stanowi problem. Aby precyzyjnie ocenić właściwości barierowe, wykonano badanie odporności na przenikanie (według normy EN ISO 6529 — metoda A) w celu wyznaczenia  czasu przebicia powszechnie stosowanych środków chemicznych przez białą włókninę Tyvek®, przez film mikroporowaty i przez materiał SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond). Są to materiały często używane do produkcji przeciwchemicznej odzieży ochronnej jednorazowego użytku Typ 4, 5 i 6.

Przesiąkanie cieczy, zwane również penetracją, to proces fizyczny, w którym substancja chemiczna w stanie ciekłym przesiąka przez pory lub otwory w materiale. Przenikanie to proces chemiczny, w którym niebezpieczna substancja chemiczna w stanie ciekłym przedostaje się przez materiał na poziomie molekularnym. Odporność materiału na przenikanie określa się przez pomiar czasu przebicia oraz szybkości, z jaką niebezpieczna substancja przenika przez materiał i jest wykryta po jego wewnętrznej stronie.

Do przeprowadzenia testu pod kątem przenikania oraz wyznaczenia rzeczywistego i znormalizowanego czasu przebicia wybrano dwa związki chemiczne, powszechnie stosowane w przemyśle: 40% wodorotlenek sodu i 18% kwas siarkowy. Przy znormalizowanym czasie przebicia dla tych substancji nieorganicznych na bazie wody wynoszącym ponad 480 minut, włóknina Tyvek® wykazała 10 razy lepsze właściwości barierowe niż średni wynik uzyskany przez  film mikroporowaty, natomiast w przypadku materiału SMS przebicie nastąpiło natychmiast.

Przeprowadzono również testy w celu wyznaczenia odporności na przesiąkanie i niezwilżalność według normy EN ISO 6530. Wyniki nie wykazały różnic między trzema badanymi materiałami. Należy jednak podkreślić, że norma EN ISO 6530 przewiduje zaledwie jednominutową ekspozycję na działanie niebezpiecznej substancji, a tak krótki czas narażenia w warunkach rzeczywistych właściwie się nie zdarza.

Test przeprowadzony według normy EN ISO 6529 - metoda A, który wyznacza odporność materiałów na przenikanie cieczy i gazów, wykazał, że włóknina Tyvek® zapewnia długotrwałą ochronę przed wyżej wymienionymi substancjami przez okres do ośmiu godzin, co odpowiada 8-godzinnemu dniowi pracy.

Tyvek® jest materiałem doskonałym, ponieważ ciągłe, wytrzymałe włókna polietylenu o dużej gęstości nie pylą a włóknina nie zawiera dodatków ani wypełniaczy. Dzięki gładkiej powierzchni nie przywierają do niego cząstki stałe a ciecze nie są wchłaniane. Tyvek® stanowi barierę przeciwchemiczną, bardzo skuteczną w swojej kategorii. Nawet po ścieraniu powierzchni włóknina zachowuje bardzo dobre właściwości ochronne, ponieważ cały materiał, a nie tylko jego część, tworzy jednolitą barierę ochronną. W efekcie ryzyko zanieczyszczenia, czy to ze strony osoby noszącej kombinezon, czy z otoczenia, jest zminimalizowane a produkty i procesy mają zapewnioną optymalną ochronę. Tyvek® jest również bardzo wytrzymały, odporny na rozdarcie i ścieranie, a jednocześnie przepuszcza powietrze. Dzięki gładkiej powierzchni jest miękki w dotyku, bardzo elastyczny i nie krępuje ruchów.

Gama odzieży wykonanej z materiału Tyvek® obejmuje m.in. kombinezon Tyvek® Industry, Tyvek® Classic Xpert, Tyvek® Classic Plus, Tyvek® Dual i Tyvek® Labo. Firma DuPont stawia sobie ambitny cel, aby ochronić każdą osobę we wszystkich możliwych sytuacjach, i zawsze dba o najdrobniejsze szczegóły. Dlatego właśnie Tyvek® czyni różnicę.