NOMEX® DLA ZAKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I GAZOWNICZYCH

NOMEX® DLA ZAKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH I GAZOWNICZYCH

Pracownicy elektrowni, zakładów energetycznych i gazowniczych są narażeni na działanie ognia i skutki cieplne oddziaływania łuku elektrycznego. W celu poprawy ich bezpieczeństwa używa się odzieży ochronnej wykonanej z włókna Nomex®.

Ochrona przed ogniem

Ubranie ochronne wykonane z włókna Nomex® może odegrać kluczową rolę, dlatego że pomaga zapewnić sekundy ratujące życie, których pracownik potrzebuje, aby opuścić miejsce wypadku. Włókno Nomex® jest z natury niepalne, dlatego jest odpowiednie do użycia w zastosowaniach, takich jak sieci przesyłu gazu bądź produkcja, przesył i dystrybucja energii elektrycznej.

Nomex® znosi działanie wysokiej temperatury a zarazem jest nadzwyczaj lekki. Wykonana z niego odzież ochronna „oddycha” i jest wygodna.

Ochrona przed cieplnymi skutkami działania łuku elektrycznego

Łuk elektryczny to nieprzerwane wyładowanie elektryczne prądu o wysokim natężeniu zachodzące pomiędzy elektrodami. Zjawisku temu towarzyszy błysk i bardzo wysoka temperatura. Łuk elektryczny wytwarza gorącą falę uderzeniową, która stanowi poważne (potencjalnie śmiertelne) zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu z powodu ryzyka poważnych oparzeń ciała spowodowanych przez wysoką temperaturę i odpryski stopionych metali.

Pracodawcy mogą skutecznie chronić swoich pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym poprzez zapewnienie odzieży ochronnej wykonanej z niepalnego włókna Nomex®. Firma DuPont za pomocą testów na swojej aparaturze Arc-Man® bada właściwości ochronne tkanin w zetknięciu z łukiem elektrycznym.

 

 

INFORMACJE I IDEE