NOMEX® O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

W przemyśle zauważa się rosnące zapotrzebowanie wśród pracowników oraz podwykonawców przebywających w strefach wysokiego ryzyka na odzież ostrzegawczą o intensywnej widzialności zgodną z wymaganiami normy EN 471, która jednocześnie zabezpiecza przed działaniem płomienia i wysokiej temperatury.

Zagrożenie spowodowane działaniem ognia i/lub powstaniem łuku elektrycznego w połączeniu z potrzebą dobrej widoczności pracownika występuje zazwyczaj w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, a także w przypadku służb lotniskowych czuwających nad operacjami tankowania samolotów  oraz służb odpowiedzialnych za utrzymanie torów kolejowych bądź napowietrznych linii energetycznych.

Używając renomowanego włókna Nomex®, firma DuPont opracowała Nomex® ProVis. Jest to antystatyczna tkanina o barwie fluorescencyjnej żółtej, która zabezpiecza przed działaniem płomienia, odpryskami stopionego metalu i skutkami termicznego działania łuku elektrycznego, a jednocześnie doskonale sprawdza się, gdy wymagana jest dobra widoczność pracownika w świetle dziennym.

Nomex® ProVis jest wytwarzany z zastosowaniem technologii przędzenia będącej własnością firmy DuPont. Dzięki specjalnej konstrukcji właściwości fizyczne i termiczne tkaniny Nomex® ProVis nie różnią się od własności tkaniny wykonanej z włókna DuPont™ Nomex® Comfort, a dodatkowo Nomex® ProVis spełnia wymagania w zakresie widzialności w świetle dziennym (barwa żółta) według normy EN 471.

PRODUKTY I USŁUGI FIRMY DUPONT