NOMEX® - OCHRONA PRZED ZAGROŻENIEM TERMICZNYM SPOWODOWANYM ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM

Zagrożenia elektryczne vs. ochrona przed zagrożeniem spowodowanym łukiem elektrycznym

Łuk elektryczny stanowi potencjalnie śmiertelne zagrożenie, na które niektórzy pracownicy są narażeni na co dzień. Odzież wykonana z włókna DuPont™ Nomex® pomaga pracodawcom skutecznie chronić zdrowie i życie swoich pracowników.

Łuk elektryczny to nieprzerwane wyładowanie elektryczne prądu o wysokim natężeniu zachodzące pomiędzy elektrodami. Zjawisku temu towarzyszy błysk i bardzo wysoka temperatura. Łuk elektryczny wytwarza gorącą falę uderzeniową, która stanowi poważne (potencjalnie śmiertelne) zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu z powodu ryzyka poważnych oparzeń ciała spowodowanych przez wysoką temperaturę.

Włókno DuPont™ Nomex®  jest niepalne, nie topi się, nie kapie i nie podtrzymuje palenia w powietrzu. W efekcie doskonale zabezpiecza przed skutkami powstania łuku elektrycznego. Właściwości ochronne odzieży wykonanej z włókna Nomex® nie zmieniają wraz z upływem czasu ani po praniu.

Pod wpływem działania wysokiej temperatury emitowanej przez łuk elektryczny, włókno Nomex® zwęgla się i zwiększa swoją objętość. Wzmacnia to barierę ochronną między źródłem ciepła a powierzchnią ciała użytkownika i w ten sposób pomaga zminimalizować ryzyko poparzenia.

Firma DuPont udoskonala właściwości ochronne tkanin wykonanych z włókna Nomex® w zakresie zabezpieczenia przed cieplnymi skutkami działania łuku elektrycznego. W naszym Europejskim Centrum Technicznym w Szwajcarii na aparaturze DuPont™ Arc-Man® w kontrolowanym środowisku przeprowadzamy testy w warunkach otwartego łuku elektrycznego. Testy umożliwiają producentom ocenę i porównanie skuteczności ich tkanin i elementów odzieży w  niekorzystnych warunkach.  

Aby wesprzeć działania, jakie DuPont podejmuje w dziedzinie ochrony przed skutkami cieplnymi oddziaływania łuku elektrycznego, zespół naszych specjalistów wraz z niezależnymi ekspertami spoza firmy DuPont, opracował DuPont™ Arc-Guide. Jest to nowatorskie narzędzie, które ułatwia poznanie, ocenę i złagodzenie skutków wystąpienia łuku elektrycznego.

INFORMACJE I IDEE