APARATURA THERMO-MAN®

Thermo-Man® - test odzieży w najtrudniejszych warunkach

DuPont pomaga producentom oferować coraz lepszą i bezpieczniejszą odzież dzięki aparaturze badawczej Thermo-Man®.

Ogień jest nieprzewidywalny. Aby przetestować tkaniny i odzież w najbardziej ekstremalnych warunkach, DuPont używa certyfikowanej aparatury Thermo-Man®.  Jest to manekin o rozmiarach człowieka wyposażony w  122 czujniki pomiaru temperatury rozmieszczone równomiernie na jego powierzchni. Manekin ubrany w testowaną odzież jest poddawany działaniu płomieni. Temperatura podczas testu dochodzi do 1000°C. Thermo-Man® ułatwia producentom zapewnić odzież o optymalnej skuteczności.

Thermo-Man® został opracowany przez DuPont pod koniec lat 70. ubiegłego wieku we współpracy z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych, aby chronić pilotów przed oparzeniami. Dziś Thermo-Man® jest jedyną mobilną aparaturą badawczą z użyciem manekina do oceny właściwości ochronnych odzieży dla strażaków, pracowników przemysłu, żołnierzy i funkcjonariuszy policji w warunkach przypominających prawdziwy wybuch ognia, w których temperatura osiąga temperaturę roztopionej lawy.

DuPont ściśle współpracuje z przędzalniami, tkalniami i producentami odzieży, aby pomóc w opracowaniu bezpieczniej odzieży ochronnej i udoskonalić właściwości ochronne środków ochrony indywidualnej dostępnych na rynku. Od lat 70. XX wieku testy na aparaturze Thermo-Man® są przeprowadzane dla użytkowników reprezentujących różne branże, w tym przemysł naftowy, petrochemiczny, chemiczny, zakłady energetyczne i gazownicze oraz straż pożarną. Chętnie pomagamy wszystkim zainteresowanym firmom i instytucjom w ocenie zagrożeń, aby używały odpowiedniej odzieży ochronnej, stosownie do zagrożenia.

Testy Thermo-Man® są przeprowadzane w nowoczesnym Centrum Technicznym w Meyrin w Szwajcarii oraz w różnych miejscach na terenie Europie podczas seminariów Thermo-Man® organizowanych przez DuPont. Od pierwszego testu na aparaturze Thermo-Man® w Meyrin, który przeprowadzono w roku 1989, wykonaliśmy ponad 8 tysięcy testów, co daje szacunkową średnią około jednego testu dziennie.

Drugie urządzenie badawcze Thermo-Man® zostało uruchomione we wrześniu 2012 roku i na co dzień stacjonuje na Bliskim Wschodzie w Dubaju.

Firmy uczestniczące w programie DuPont™ Nomex® Partner mają uprzywilejowany dostęp do aparatury badawczej firmy DuPont, w tym urządzeń Thermo-Man® i DuPont™ Arc-Man®, które ułatwiają ocenę jakości i skuteczności odzieży ochronnej.

INFORMACJE I IDEE