APARATURA ARC-MAN®

W służbie bezpieczeństwa — DuPont™ Arc-Man®

DuPont™ Arc-Man® to wyjątkowa aparatura badawcza.

Pozwala ona ustalić w jakim stopniu materiały i elementy odzieży chronią przed skutkami termicznego działania łuku elektrycznego o temperaturze do 20 000°C.

Testy na aparaturze DuPont™ Arc-Man® pomagają producentom ocenić i porównać właściwości ochronne różnych materiałów. Ta unikalna usługa dostarcza istotnych danych, które umożliwiają producentom optymalizować tkaniny i odzież pod kątem ochrony przed działaniem wysokiej temperatury wytwarzanej przez  łuk elektryczny. DuPont ™ Arc-Man® pomaga zwiększyć świadomość zagrożenia jakim jest łuk elektryczny oraz jego katastrofalnych skutków dla zdrowia pracowników, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczeni.

Testy Arc-Man® są przeprowadzane w Centrum Technicznym firmy DuPont w Szwajcarii.